es comunica a tots els usuaris de les línies c·1 / c·10 ic·30

Anuncio
ES COMUNICA A TOTS ELS USUARIS/
USUÀRIES DE LA LÍNIA C14 QUE
DURANT ELS MESOS DE JULIOL I AGOST
AQUESTA LÍNIA AMPLIA EL SERVEI ELS
DIUMENGES I FESTIUS.
Per més informació visiteu la nostre web: www.moventis.es o
al telèfon 93 798 11 00.
Disculpin les molèsties
SE COMUNICA A TODOS LOS
USUARIOS/AS DE LA LÍNEA C14
QUE DURANTE LOS MESES DE JULIO Y
AGOSTO ESTA LÍNEA AMPLIARÁ EL
SERVICIO LOS DOMINGOS Y FESTIVOS
Para más información visitar nuestra web: www.moventis.es
o al teléfono 93 798 11 00.
Disculpen las molestias
Descargar