Durant tota la seua vida va realitzar al voltant de 120 projectes entre

Anuncio
Obra
Durant tota la seua vida va realitzar al voltant de 120 projectes entre els anys 1945 i 1981.
Els anteriors a 1945 encara que fets per ella eren firmats per altres arquitectes degut a la
seua inhabilitació. Els encàrrecs principalment provenien d'estrangers establerts a Espanya
o gent burgesa a causa dels recels dels homes al realitzar el projecte una dona.

Casa Oswald, a Puerta de Hierro a Madrid.

Casas de Gulliermo Bernstein.

Casa de Teresa Marichalar.

Casa d'Ortega Espotorno.

Casa Simone Ortega.

Casa Benítez de Lugo, a las Palmas de Gran Canària.

Casa de Margarita Ucelay a Long Island.

Llibreries Turner e Hispano-Argentina a Madrid.
Descargar