Reflexió Les Héritiers

Anuncio
LES HÉRITIERS
Aquesta pel·lícula porta a la reflexió sobre una manera de fer que els
estudiants puguin treballar de manera unida. Tal com vaig opinar a l’AS4 sobre
aquest fet pens que aquestes accions haurien de començar en edats
primerenques a treballar en grups de classe i fer-los ser conscients de la
importància de la igualtat que hi ha entre els uns i els altres
L'objectiu és que els nens es valorin, respectin als altres i es desenvolupin
com a persones amb principis morals, i per les necessitats que s'observen en
l'àmbit escolar. En l'actualitat la professió del mestre s'ha convertit en una de
les més importants per la transcendència que comporta la formació i preparació
d'un ésser humà, tant en el coneixement com en la pràctica de valors, la qual
cosa convertirà a l'alumne en una persona íntegra per a la societat en la qual
es desembolica.
D'aquí parteix l'interès per fomentar els valors a Primària, fins i tot a
Infantil, ja que l'escola ha d'interessar-se i ocupar-se de la formació moral que
contribueix a integrar als alumnes a la societat de forma autònoma i crítica,
ajudant-los a construir els seus propis criteris permetent-los alhora que se'ls
recolzi a prendre les seves pròpies decisions perquè determinin com viure la
seva pròpia vida.
1
Descargar