es comunica a tots els usuaris/ usuàries de les línies i que

Anuncio
ES COMUNICA A TOTS ELS USUARIS/
C14 I C30
USUÀRIES DE LES LÍNIES
QUE ELS DIES 30 DE MARÇ FINS LA 4
D’ABRIL EL RECORREGUT ES VEURA
MODIFICAT EN MOTIU D’UN TALL A LA VIA
PUBLICA PER UNA DEMOLICIÓ D’UN EDIFICI.
ES PODEN VEURE AFECTATS ELS HORARIS DE
PAS DE LA LÍNIA
Per més informació visiteu la nostre web: www.moventis.es o al telèfon 93 798 11 00.
Disculpin les molèsties
SE COMUNICA A TODOS LOS USUARIOS/AS
DE LAS LÍNEAS C14 Y C30 QUE LOS DÍAS
30 DE MARZO HASTA EL 4 DE ABRIL EL
RECORRIDO SE MODIFICARÀ A CAUSA DE UN
CORTE EN LA VIA PUBLICA POR LA
DEMOLICIÓN DE UN EDIFICIO.
SE PUEDEN VEURE AFECTADOS LOS HORARIOS
DE PASO DE LA LÍNEA
Para más información visitar nuestra web: www.moventis.es o al teléfono 93 798 11 00.
Disculpen las molestias
Descargar