Marx Fitxa

Anuncio
ACTIVITATS KARL MARX
-4t ESO3.- Defineix els següents conceptes que apareixen al text:
Lluita de classes, proletariat, força de treball, regles del mercat, propietat
privada, expropiació, mercaderia, valor d’ús, valor de treball, valor de
canvi, relacions de producció, divisió del treball, mitjans de producció,
propietat privada.
4.- Com que els obrers es veuen obligats a vendre la seva força de treball a
1.- BIOGRAFIA DE KARL MARX
qualsevol preu, el text diu:
Completa la biografia amb les paraules que falten: lluita de classes, filòsof,
Contemporània, Engels, Comunista, Història.
“Era como un concurso para ver quién trabajaría más para ganar menos” (p.17)
Karl Marx (Trèveris, 1818 – Londres, 1883) va ser un _______________,
Com tracta el capitalisme la mà d’obra? És un sistema just?
economista polític, sociòleg i revolucionari alemany. Va tractar una gran
varietat de temes i és conegut, sobretot, per la seva anàlisi de la
5.- Com reaccionen els obrers quan ja no tenen res? És una bona manera
______________________ en termes de ______________________________, resumida en
de reaccionar?
l’encapçalament del Manifest _______________________: “La història de totes
les societats és la història de la lluita de classes”. Marx va ser el pare
6.- Relaciona:
teòric del Socialisme marxista i del comunisme, i junt a Friedrich
Propietari dels Mitjans de Producció
_________________, és considerat una figura històrica clau per a entendre la
societat i la política ______________________.
Proletariat
Ésser humiliat, sotmès, abandonat, menyspreat
2.- Explica el conflicte que presenta el llibre entre els camperols de Silèsia
Das Kapital
Ven la seva força de treball
i el comerciant que compra el blat. Què són les regles del mercat? Són
unes regles justes?
Dicta les condicions de treball
7.- Què són els diners? Respon a partir del que diu el text a la pàgina 33:
11.- DEBAT: En grups de quatre discutiu sobre el següent tema (anoteu
“¿Qué es el dinero? Monedas, billetes, sí; metales más o menos preciosos, o bien
els diversos punts de vista):
papel impreso. Esos metales o ese papel no sirven de nada, salvo para comprar
cosas: solo tienen un valor de uso: ser intercambiados por cierta cantidad de
És acceptable l’explotació de la majoria per part d’uns pocs?
mercancía. (...) Se utiliza para comprar mercancías. Y como esa compra puede ser
para obtener objetos muy diversos, ya sean patatas, juguetes o sillas, el dinero es
el equivalente universal de las diferentes mercancías”.
8.- Busca a Internet les diferències que hi ha entre el sistema capitalista,
comunista i socialista.
9.- En un moment del relat el Fantasma del Comunisme proposa a Das
12.- Busca les paraules següents en aquesta sopa de lletres:
CAPITALISME,
SOCIALISME,
MARXISME,
PROLETARIAT,
PRODUCCIÓ, PLUSVALIA, EXPLOTACIÓ, FÀBRICA, DINERS.
A
F
O
I
C
A
T
O
L
P
X
E
S
E
C
E
A
D
C
F
G
L
S
P
reside, en el fondo, en la injustícia inicial de la propiedad, porque algunos lo tienen
F
F
E
I
P
J
B
L
C
O M R
todo y otros nada, solo su cuerpo para venderlo, ¡propongo, simplemente, abolir la
J
A B
A
I
D
I
D
C
I
D
O
propiedad privada!”
R
B L
I
T
F
M I
P
C
G
L
Què en penses? És possible fer desaparèixer la propietat privada?
A
R F
L
A
M A
N J
C
N
E
G
I
J
A
L
L
R
E
D
U K
T
10.- Fes una recerca a Internet i elabora una llista de les conseqüències
R
C
G
V
I
E
X
R
N D O
A
que té el sistema capitalista en aquests quatre àmbits:
M A B
S
S
F
I
S
P
O E
R
K
Kapital una sortida al sistema capitalista:
“Mi solución es, más bien radical, a la altura del mal. Como la injustícia del contrato
E
I
M U M J
S
C
R
L
I
POLÍTIC:
K
E
O
L
E
G
M H I
P
F
A
ECONÒMIC:
D
I
E
P
F
M E
A
T
T
SOCIAL:
ECOLÒGIC:
R
C
MERCAT,
Descargar