2013-14 2014-15 2015-16 CAMPANYA

Anuncio
CAMPANYA2013-14
CAMPANYA2014-15
CAMPANYA2015-16
Vau col·laborar amb
Vau col·laborar amb
1.908,20€
2.092,91€
Ajudeu-nos a fer possible
el projecte de
al projecte de 700€
al projecte de 6.000€
El novembre de 2013, el tifó
Yolanda va arrasar les Filipines
provocant la mort de més de
6.000 persones. La Salle Comtal, juntament amb les ONGD
Lasal·lianes del Districte ARLEP,
van fer possible l’enviament total de 158.644,17$ d’ajuda
d'emergència per pal·liar-ne les
conseqüències. La Salle Filipines
va construir un total de 15 aules, al marge d’oferir material
escolar per a 3 escoles
primàries publiques i
brindar ajut psicològic
per mitigar els traumes
d’aquella
catástrofe.
Gràcies per haverho fet possible!
A Lima, la capital de Perú, més
d’un milió de persones viuen en
assentaments humans, zones deprimides sense els serveis més
bàsics. A l’assentament de
Huáscar-Manos de Dios existeix
el Colegio Signos de Fe, una escola popular amb 1.100 alumnes que ens va demanar ajuda
per acabar d’equipar la seva
aula d’informàtica. Aquest projecte ha permès la compra de
12 ordinadors i 1 impressora multifuncional. Sumats als 10 ordinadors del projecte
2013-2014, ens
sentim
contents
d’haver contribuït
a millorar les
oportunitats tecnològiques d’aquests
nens i joves. Gràcies
per haver-ho fet possible!
FILIPINES
PERÚ
“Ajuda
d’emergència
per pal·liar
les
conseqüències
del tifó
Yolanda”
madagascar
7.745€
“Creant oportunitats
tecnològiques
per a nens i
joves d'assentaments
humans”
Aquest és un projecte que estem
finançant des de l’any 2009
atesa la seva envergadura
(78.725,00€). L’escola Raphaël
Louis Rafringa està situada a un
barri molt humil de la capital de
Madagascar. Els responsables
van començar una ampliació i
renovació del centre que sobretot volia allargar l’etapa d’estudis dels joves, oferint-los la possibilitat d’estudiar Batxillerat a
la pròpia escola. Amb el
temps, aquest reordenament de l’espai
està culminant en
la millora de la
qualitat educativa dels alumnes, i
una escola degradada, com ho era
aquesta, està deixant de ser-ho.
“Última fase
d’un gran
projecte de
construcció
a
Madagascar “
Descargar