2013-14 2014-15 2015-16 CAMPANYA

Anuncio
CAMPANYA2013-14
CAMPANYA2014-15
CAMPANYA2015-16
Vau col·laborar amb
Vau col·laborar amb
2.218,50€
1.738,18€
al projecte de 6.000€
al projecte de 6.000€
Ajudeu-nos a fer possible
el projecte de
30.303,00€
287 nois i noies de La Salle
Santa María Visitación a Guatemala, van poder estudiar notant com el taller de pastisseria
havia adquirit un nou forn per
practicar millor aquest ofici.
Aquest institut, com a complement a la formació de Batxillerat, ofereix cursos de fusteria,
teixidura, sastreria, dibuix tècnic, música i pastisseria, per obtenir coneixements professionals
en cas que molts estudiants no
puguin continuar a la
universitat. Els tallers
professionals al Batxillerat i a la Secundària, són una
pràctica freqüent
a Amèrica Llatina.
Gràcies per fer-ho
possible!
A Lima, la capital de Perú, més
d’un milió de persones viuen en
assentaments humans, zones deprimides sense els serveis més
bàsics. A l’assentament de Huáscar-Manos de Dios existeix el
Colegio Signos de Fe, una escola
popular amb 1.100 alumnes que
ens va demanar ajuda per acabar d’equipar la seva aula d’informàtica. Aquest projecte ha
permès la compra de 12 ordinadors i 1 impressora multifuncional. Sumats als 10 ordinadors del projecte
2013-2014, ens sentim contents d’haver
contribuït a millorar
les oportunitats tecnològiques d’aquesaquests nens i joves.
Gràcies per haver-ho
fet possible!
guatemala
perú
“MilloraNT la
qualitat
educativa als
tallers
productius DE
La Salle STA.
MARIA
VISITACIÓN”
TOGO
“Creant oportunitats
tecnològiques
per a nens i
joves d'assentaments
humans”
Gaudir d'una alimentació suficient
i equilibrada és una condició essencial per rendir a l'escola; i això a la regió nord de Togo, no
està assegurat enmig de l’època
seca quan les famílies han de racionalitzar molt els seus aliments.
Aquest projecte dóna suport a 40
centres de la Xarxa d’Escoles Rurals del nord de Togo combatent
directament la principal causa de
l'absentisme i el baix rendiment
escolar: la subalimentació.
El projecte beneficiarà
als més d’11.000
alumnes d’aquestes
escoles, amb un
àpat durant tres
dies a la setmana
preparat per les
pròpies famílies.
“Menjadors
escolars per
als alumnes
del nord de
Togo ”
Descargar