2013-14 2014-15 2015-16 CAMPANYA

Anuncio
CAMPANYA2013-14
CAMPANYA2014-15
CAMPANYA2015-16
Vau col·laborar amb
Vau col·laborar amb
2.599€
2.291,87€
Ajudeu-nos a fer possible
el projecte de
al projecte de 6.000€
al projecte de 13.085€
GUATEMALA
287 nois i noies de La Salle
Santa María Visitación a Guatemala, van poder estudiar notant com el taller de pastisseria
havia adquirit un nou forn per
practicar millor aquest ofici.
Aquest institut, com a complement a la formació de Batxillerat, ofereix cursos de fusteria,
teixidura, sastreria, dibuix tècnic, música i pastisseria, per obtenir coneixements professionals
en cas que molts estudiants no
puguin continuar a la
universitat. Els tallers
professionals al Batxillerat i a la Secundària, són una
pràctica freqüent
a Amèrica Llatina.
Gràcies per fer-ho
possible!
TOGO
“MilloraNT la
qualitat
educativa als
tallers
productius DE
La Salle STA.
MARIA
VISITACIÓN”
Al nord de Togo, a la regió deprimida de Savanes, hi ha una
xarxa de 70 escoles rurals que
atén 17.032 alumnes procedents
de famílies humils. Des de fa
molts anys PROIDE brinda suport
a l’educació primària d’aquesta
regió, en el compromís ferm que
tenim per a una educació per a
tothom. Brindar aquest suport a
aquestes escoles senzilles, de vegades exigeix reparar aules
que han patit algun desperfecte, construir i reparar
pupitres, o comprar
material escolar per
tal de fer classe
amb
normalitat.
Amb la vostra
aportació del curs
passat, està sent
possible ara mateix
tot això.
PERÚ
6.302,36€
“Educació de
qualitat a
la regió més
oblidada de
Togo”
A Lima, la capital de Perú, hi viuen uns 8 milions de persones.
És una gran ciutat dividida en
districtes entre els quals destaca San Juan de Lurigancho, el
més poblat i on es concentren
les taxes més elevades de pobresa. En aquest indret s’alça el
Colegio Signos de Fe que ofereix al seu alumnat educació
formal i professional al mateix
temps. Aquest projecte vol contribuir a la millora de les capacitats tècniques i productives dels 89 alumnes
que específicament
es formen al taller
anomenat
“Industria del vestido”.
“Formació
professional
per als joves
dels barris
perifèrics de
Lima ”
Descargar