2013-14 2014-15 2015-16 CAMPANYA

Anuncio
CAMPANYA2013-14
CAMPANYA2014-15
CAMPANYA2015-16
Vau col·laborar amb
Vau col·laborar amb
1.734,80€
2.065,32€
Ajudeu-nos a fer possible
el projecte de
al projecte de 7.745€
al projecte de 13.085€
Aquest és un projecte de grans
dimensions que, degut al seu
elevat cost, estem realitzant de
mica en mica. La renovació a
l’escola Frère Raphaël Louis Rafiringa va començar amb la
construcció i remodelació de diferents espais, fins aleshores
deficients o inexistents. L’accés
a l’escola, a partir d’una rampa, s’ha millorat i s’ha adequat
el pati de l’escola, al mateix
temps que s’han canalitzat
les aigües per millorar
les condicions higièniques del recinte.
La construcció de
3 aules per a la
Primària per poder inaugurar el
Batxillerat,
és
pràcticament
una
realitat. Gràcies per
fer-ho possible!
Al nord de Togo, a la regió deprimida de Savanes, hi ha una
xarxa de 70 escoles rurals que
atén 17.032 alumnes procedents
de famílies humils. Des de fa
molts anys PROIDE brinda suport
a l’educació primària d’aquesta
regió, en el compromís ferm que
tenim per a una educació per a
tothom. Brindar aquest suport a
aquestes escoles senzilles, de vegades exigeix reparar aules
que han patit algun desperfecte, construir i reparar pupitres, o
comprar material
escolar per tal de
fer classe amb
normalitat. Amb la
vostra aportació
del curs passat, està sent possible ara
mateix tot això.
MADAGASCAR
TOGO
“III Fase
dE construcció I
ampliació de
l’escola
Louis
Rafiringa”
GUATEMALA
20.743,58€
“Educació de
qualitat a
la regió més
oblidada de
Togo”
L'Institut Ruk'u'x Na'oj va néixer el
2013 per oferir educació secundària a joves indígenes de l’àrea rural de Guatemala que van deixar
els estudis a la seva adolescència
per motius econòmics o d’altre tipus. Aquesta formació, al marge
de permetre obtenir la titulació
corresponent, forma als joves en la
defensa i exigència dels drets humans. Un dels grans problemes de
Guatemala és la constant violació
dels drets humans sobre la seva
població indígena, generalment pobra i poc instruïda. Un total de
150 estudiants, la
meitat noies, tindran
l’oportunitat de reprendre els seus estudis.
“Continuar
estudiant
per canviar
un país ”
Descargar