2013-14 2014-15 2015-16 CAMPANYA

Anuncio
CAMPANYA2013-14
CAMPANYA2014-15
CAMPANYA2015-16
Vau col·laborar amb
Vau col·laborar amb
5.691,66€
6.228,56€
Ajudeu-nos a fer possible
el projecte de
al projecte de 7.745€
al projecte de 13.085€
MADAGASCAR
Aquest és un projecte de grans
dimensions que, degut al seu
elevat cost, estem realitzant de
mica en mica. La renovació a
l’escola Frère Raphaël Louis Rafiringa va començar amb la
construcció i remodelació de diferents espais, fins aleshores
deficients o inexistents. L’accés
a l’escola, a partir d’una rampa, s’ha millorat i s’ha adequat
el pati de l’escola, al mateix
temps que s’han canalitzat
les aigües per millorar
les condicions higièniques del recinte. La
construcció de 3
aules per a la Primària per poder
inaugurar el Batxillerat, és pràcticament una realitat.
Gràcies per fer-ho
possible!
TOGO
“III Fase
dE construcció I
ampliació de
l’escola
Louis Rafiringa”
Al nord de Togo, a la regió deprimida de Savanes, hi ha una
xarxa de 70 escoles rurals que
atén 17.032 alumnes procedents de famílies humils. Brindar
aquest suport a aquestes escoles senzilles, de vegades exigeix reparar aules que han patit algun desperfecte, construir i
reparar pupitres, o comprar
material escolar per tal de fer
classe amb normalitat. Amb la
vostra aportació del curs
passat, està sent possible ara mateix tot
això. Però a més,
la III MARINA
TRAIL va permetre contribuir a la
construcció
d’1
aula al poblat de
Namotong, que aviat serà una realitat.
PERÚ
6.302,36€
“Educació de
qualitat a
la regió més
oblidada de
Togo
+ 1 AULA A
NAMOTONG”
A Lima, la capital de Perú, hi viuen uns 8 milions de persones.
És una gran ciutat dividida en
districtes entre els quals destaca San Juan de Lurigancho, el
més poblat i on es concentren
les taxes més elevades de pobresa. En aquest indret s’alça el
Colegio Signos de Fe que ofereix al seu alumnat educació
formal i professional al mateix
temps. Aquest projecte vol contribuir a la millora de les capacitats tècniques i productives dels 89 alumnes
que específicament
es formen al taller
anomenat
“Industria del vestido”.
“Formació
professional
per als joves
dels barris
perifèrics de
Lima ”
Descargar