La panera art i hospital

Anuncio
Activitats matèria transversal curs 2015-16
Facultat de Medicina i Facultat d’Infermeria de la UdL
Assignatura: Actituds i valors dels professionals de les ciències de la salut
Descripció del projecte i servei
El centre d’Art la Panera ofereix la possibilitat de participar activament en el programa Art
Contemporani a l’hospital. Aquest té l’objectiu principal d’apropar l’art a les persones que es troben
hospitalitzades, així com treballar amb el personal sanitari, amb la finalitat de trencar amb les
rutines hospitalàries
Tasques que realitzarà l’estudiant
Tasca d’investigació en pràctiques artístiques del àmbit sanitari
Participació en el Projecte Art en espera.
Aprenentatges que adquirirà l’estudiant
Apropar-se a l’espai hospitalari des de la mirada de l’art
Aprendre a treballar en un equip de persones d’àmbits diversos.
Valorar las activitats i projectes sobre els pacients.
Nombre de crèdits necessaris *
Places
3 crèdits (75 hores)
2
Calendari
Horari
Gener-març
Per determinar
Observacions
Si vols fer aquest voluntariat posa’t en contacte amb la Regidoria de Joventut
de l’Ajuntament de Lleida al telèfon 973 700 667 o a [email protected]
Descargar