BPL Tallers Alfabetització digital

Anuncio
Activitats matèria transversal curs 2015-2016
Facultat de Medicina i Facultat d’Infermeria de la UdL
Assignatura: Actituds i valors dels professionals de les ciències de la salut (I, II ó III)
Entitat
Biblioteca pública de Lleida
Descripció del projecte on es durà a terme el voluntariat
Projecte de d'alfabetització digital per a persones adultes amb necessitat d'utilitzar eines
informàtiques.
Tasques que realitzarà l’estudiant
Realització de tallers molt bàsics d’iniciació a la informàtica i Internet per a persones adultes que no
han tingut accés a les noves tecnologies o bé persones amb discapacitat.
Aprenentatges que adquirirà l’estudiant
Ensenyament adaptat a les necessitats dels usuaris
Tracte amb persones amb discapacitat o dificultats per la lectura
Nombre de crèdits necessaris *
Places que podeu oferir
2 crèdit (5’5 h. mensuals)
2
Calendari
Horari
D’octubre a juny
Mati o tarda indistintament
Observacions
Amb aquest projecte volem potenciar la vessant social de la biblioteca per a
facilitar que tots els ciutadans puguin tenir accés a les noves tecnologies
per tal de superar la fractura digital i com a element d’integració social.
Si vols fer aquest voluntariat posa’t en contacte amb la Regidoria de Joventut
de l’Ajuntament de Lleida al telèfon 973 700 667 o a [email protected]
Descargar