Down Lleida

Anuncio
Activitats matèria transversal curs 2015-2016
Facultat de Medicina i Facultat d’Infermeria de la UdL
Assignatura: Actituds i valors dels professionals de les ciències de la salut (I, II ó III crèdits)
Entitat
Associació Down Lleida
Descripció del projecte on es durà a terme el voluntariat
Oci i temps de Lleure, projecte “Fem Kolla”, col·laboració els dissabtes per la tarda amb els grup de
lleure dels joves de l’entitat. Anar al cinema, bolera, activitats culturals, etc.
Tasques que realitzarà l’estudiant
Acompanyament
Relació, cal estar amb els joves i interactuar
Reforç en el maneig de l’euro
Quan pertoqui, realització de mediacions
Aprenentatges que adquirirà l’estudiant
Nova realitat de les persones amb discapacitat intel·lectual.
Formació bàsica de treball vers aquestes persones.
Coneixement dels punts d’interès de la ciutat.
Nombre de crèdits necessaris *
Places que podeu oferir
1o2
3-4 per semestre
Calendari
Horari
Octubre 2015- Juny 2016
Dissabtes tarda de les 17:00h a les 20:30h i
alguna actuació puntual al llarg del cap de
setmana (per pactar amb l’estudiant).
Observacions
Cal ser una persona extrovertida, amb capacitats d’empatia i ganes de
conèixer i relacionar-se amb el món de la discapacitat intel·lectual.
Si vols fer aquest voluntariat posa’t en contacte amb la Regidoria de Joventut
de l’Ajuntament de Lleida al telèfon 973 700 667 o a [email protected]
Descargar