BPL Prèstec i lectura a domicili

Anuncio
Activitats matèria transversal curs 2015-2016
Facultat de Medicina i Facultat d’Infermeria de la UdL
Assignatura: Actituds i valors dels professionals de les ciències de la salut (I, II ó III)
Entitat
Biblioteca pública de Lleida
Descripció del projecte on es durà a terme el voluntariat
Projecte de préstec de documents i lectura a domicili per a persones amb mobilitat reduïda
Tasques que realitzarà l’estudiant
Portar material en préstec als domicilis de persones amb mobilitat reduïda
Lectura a domicili per a persones amb mobilitat reduïda i amb dificultat per la lectura
Aprenentatges que adquirirà l’estudiant
Promoció de la lectura
Lectura en veu alta
Tracte amb persones amb discapacitat o dificultats per la lectura
Nombre de crèdits necessaris *
Places que podeu oferir
2 crèdit (5’5 h. mensuals)
2
Calendari
Horari
D’octubre a juny
Mati o tarda indistintament
Observacions
Amb aquest projecte volem potenciar la vessant social de la biblioteca per a
facilitar que tots els ciutadans puguin tenir accés a la lectura, el coneixement i
la informació sigui quina sigui la seva situació personal.
Si vols fer aquest voluntariat posa’t en contacte amb la Regidoria de Joventut
de l’Ajuntament de Lleida al telèfon 973 700 667 o a [email protected]
Descargar