Subido por Oumou Adiango

TREBALL D’ART D’ESTIL ROCOCÓ I NEOCLÀSSIC (1)

Anuncio
TREBALL D’ART D’ESTIL ROCOCÓ I NEOCLÀSSIC
Període Rococó:
El rococó és un estil artístic que va sorgir a França al segle XVIII amb el
regnat de Lluís XV. El rococó més que un estil va ser una moda cortesana.
Entre 1730 i 1745 es afirmat com un art aristocràtic i refinat. El rococó
es considera la culminació del barroc , però sorgeix com a reacció al
barroc clàssic.
El rococó es caracteritza per l'opulència, l'elegància i per la ocupació de
colors vius, els quals contrasten amb el pessimisme i la foscor del barroc.
Característiques del rococó:
Gust pels colors lluminosos, suaus i clars.
Hi predomina la naturalesa , la mitología , la bellesa dels cossos nus.
Reflecteix els que és agradable, refinat, exòtic i sensual.
Expressa sobretot en la pintura , la decoració, el mobiliari, la moda i al
disseny .
pintura:
Adquireix un caràcter profà, els artistes preferien en motius de la
mitologia clàssica que en els temes bíblics.
La pintura és decorativa. Es decoren parets i sostre mitjançant grans
frescos. D'alguna manera aquesta pintura decorativa les cases de la
noblesa i de la burguesía.
Els personatges són representats amb molta elegància
Es basaven en l'artificialitat de la vida de palaus i ambient .
Entre els temes més representats en la pintura van ser:
Festes galants i campestre
dames
rigodons
Aventures amoroses.
El columpio':por Jean-Honoré Fragonard
escultura:
El seu origen es troba en l'ambient aristocràtic i refinat de la França de
régent duc d'Orléans. Aquest estil va ser expressat mitjançant la delicada
escultura de porcellana.
Els motius amorosos i alegres són representats en l'escultura, aixi com la
naturalesa i les línies corbes i asimètriques. Étienne-Maurice Falconet
(1716 - 1791) és considerat un dels millors representants del rococó
francès.
arquitectura:
El tipus de construcció del rococó es va caracteritzar per la seva
ornamentació recarregada, l'ús de columnes en forma d'espiral.
L'interior és un lloc de fantasia i colors mentre la façana es caracteritza
per la senzillesa i la simplicitat.
La forma dominant en el rococó era la circular. Un pavelló centra,
generalment entre dues ales baixes i corbes. Altres edificacions prenien la
forma de pavellons encadenats.
Característiques de la arquitectura :
La distribució interna
Les estades especialitzades per a cada funció
Les habitacions que combinen l'ornamentació i els colors.
Artistes destacats del rococó
Dins dels artistes més importants d'aquest moviment es troben:
Watteau, Jean-Antoine
Fragonard, Jean-Honoré
Francois de Cuvilliés
Jean-Baptiste Simeó Chardin
EL NEOCLASISISME
El Neoclassicisme (nou classicisme) va ser un moviment artístic (pintura,
literatura, escultura i arquitectura) , sorgit a Europa al voltant de 1750,
durant fins mitjan segle XIX.
Aquest moviment va tenir com a objectiu principal rescatar els valors
estètics i culturals de les civilitzacions de l'Antiguitat Clàssica (Grècia i
Roma). Va sorgir al segle XVIII a Europa estenent pel món, romanent fins
a mitjan segle XIX.
Rep aquest nom una vegada que va estar basat en els ideals clàssics. Es
tracta d'un moviment d'oposició a les exageracions, rebuscamiento i
complexitats de l' Barroc .
Es produeix després de la Revolució Francesa (1789), en l'inici de la
Revolució Industrial i en el context de la Il·lustració anomenat «Era de la
Raó».
CARACTERÍSTIQUES GENERALS.
Inspiració en les obres de l'època clàssica, que es tenen per perfectes i
definitives. Aspiració a una bellesa ideal, nascuda del exacta relació de les
parts, segons mesures donades per la raó. En les arts plàstiques: dibuix
impecable,contorns tancats, volums modelats de manera que dóna la il·lusió
de rodones dels cossos; colorit suau i composició simètrica i estàtica. es
caracteritza per: INTENS PATRIOTISME, REVOLUCIÓ DEL SER
AMERICÀ, INTENCIÓ DIDÀCTICA, EXALTACIÓ DE LA NATURA.
Arquitectura al Neoclassicisme
La arquitectura neoclàssica va ser fonamentada en els ideals clàssics i en
les construccions erigides durant el període de el Renaixement.
L'arquitectura neoclàssica segueix la línia dels temples també a l' estil
grecoromà , tant per a construccions civils o amb propòsit religiós.
El «Panteó de París» és un dels més grans exemples de l'arquitectura
d'aquest període situada a França, a més, la «Porta de Brandenburg», a
Berlín i l'església de Santa Genoveva, demostren la forta presència
d'aquest estil en altres països europeus.
Pintura del Neoclassicisme
La pintura presenta diverses característiques d'aquest període, el qual
buscava la puresa i l'harmonia de les formes.
Inspirats en les arts grecoromanes, el realisme, el racionalisme de les
obres i l'equilibri dels colors, van ser essencials per disseminar aquest
estil en les arts plàstiques.
L'epicentre la pintura neoclàssica es desplaça cap a França. En la Revolució
Francesa, el model clàssic adquireix sentit ètic i moral , associant-se a
canvis en la visió de el món social, flagrants en la vida quotidiana, en la
simplificació dels patrons decoratius i en la forma despullada dels vestits.
La recerca d'un ideal estètic de l'Antiguitat ve acompanyada de la represa
d'ideals de justícia i civisme, com mostren les pintures del pintor
Jacques-Louis David (1748-1825).
Mereixen destacar als pintors neoclàssics francesos: Jacques-Louis David
(1748-1825) i Jean Auguste Dominique Ingres (1780-1867).
escultura neoclassicista
L'Escultura Neoclàssica ve a unir diversos elements basats en l'escultura
clàssica, d'on l'ús del marbre és la seva més forta característica .
Es busca l'harmonia de les proporcions i de les formes amb l'exploració de
temes relacionats a mitologia i personatges heroics.
Els escultors neoclàssics van ser marcats pel rigor i la passivitat i la seva
producció academicista és considerada freda. Les estàtues d'herois
uniformats, dones embolicades en túniques d'Afrodita, o nens conversant
amb filòsofs, van ser els protagonistes de la fase inicial de l'escultura
neoclàssica.
En l'escultura es van respectar moviments i posicions reals de el cos,
encara que l'obra mai estava exempta de cert realisme psicològic, plasmat
en l'expressió pensativa i malenconiosa dels rostres.
La recerca de l'equilibri exacte entre naturalisme i bellesa ideal quedava
evident en els esbossos de terracota, en els quals els volums i les
variacions de les posicions de el cos eren estudiats amb cura. L'escultor
neoclàssic va trobar el dinamisme en la subtilesa dels gestos i suavitat de
les formes.
Roma va ser el gran i important centre irradiador d'aquest estil amb
destaqui per l'escultor italià: Antonio Canova (1757-1822).
Descargar