1− Segona Guerra Mundial 1·1−Causes: sentiment anticolonialista La Carta de l'Atlàntic (1941).

Anuncio
1− Segona Guerra Mundial
1·1−Causes:
• Postguerra Mundial. Generalitza el sentiment anticolonialista dugut a:
• La Carta de l'Atlàntic (1941).
• La Formació de l'ONU (1946).
• Declaració Universal dels Drets Humans (1948).
• Bona part de la opinió pública EUROPEA comença a posar en dubte la legitimitat de les colonies.
• Les dues grans poténcies donen suport a la descolonització. URSS, EEUU
Neix el Nacionalisme a les colonies. Rebutja la forma de vida, la llengua i la cultura de la metropoli. A sobre,
aquesta practica una política despótica que abolia la cultura nativa i imposava la propia.
Els fills dels burgesos natius es fan nacionalistes. Quan els europeus anaven a conquerir territoris de les
futures colónies, feien pactes amb la gent important del lloc i els donaven privilegis a canvi de facilitats.
Aquests vivien bé i enviaven als fills a les universitats d'Europa, on coneixen la identitat i la llibertat i tornen a
la seva terra com a líders independentites per fer−la lliure.
1·2−Consequencies:
1·2·1−MORTS
Milions
Valanç de morts de la segona guerra mundial
1·2·2−ECONOMICAS
1
Durant la 2Guerra Mundial es va produir una destrucció material molt superior a la de cap conflicte anterior.
el 1945, la xarxa de comunicacions, eix de l'economia europea, havia desaparegut pràcticament al centre
d'Europa, el petroli era escàs i la producció industrial shavia reduït una cinquena part en relació amb la
preguerra.
D'altra banda, els camps plens de mines i de bombes eren inservibles per a l'agricultura. havia una gran
escassetat d'aliments, i una comissió de la futura Onu va calcular que uns cent milions d'europeus
s'alimentaven amb menys de 1500 calories diàries.
Un organisme internacional es va encarregar d'organitzar l'ajuda a la població de les zones conquerides a
Alemanya, de tornar els presoners a casa seva. Malgrat tot, la recuperació econòmica va trigar molt a arribar, i
la vida dels europeus va quedar marcada pel record de l'esforç enorme invertit en la reconstrucció.
1·2·3−TERRITORIALS
Les modificacions territorials van ser producte de l'acord entre els dirigents de les grans potències, que es van
reunir nombroses vegades en el decurs de la guerra. Des del començament, els aliats van tenir el propòsit de
crear un nou ordre internacional que impedís nous conflictes. el 1941, el president nord−america Rooservelt i
el primer ministre britanic Churchill van elaborar, recuperaven la sobirania, alhora que es garantia la fi de les
agressions i s'establia una cooperació econòmicainternacional.
2
Descargar