macedònies de tardor.

Anuncio
MACEDÒNIES DE TARDOR.
Un postre per a preparar amb els més petits.
RECEPTA DEL SEMÀFOR DE FRUITES
 50g de kiwis
 100g de taronges
 50g de magranes
1.Pelar, netejar i tallar les fruitas a daus.
2. Col·locar a un got els daus de kiwi. Seguir amb els daus de
taronja i finalizar amb els grans de magrana.
3. Ensucrar amb un toc de mel!
SABIES QUE...
La magrana és una fruita
SABIAS QUE...prehistòrica. Utilitzada per els
Romans i Egipcis per a les seves
La granada es una fruta prehistorica.
Utilizada
por los
cerimònies
i introduïda
a España
Romanos y Egipcios para sus ceremonias
per els Àrabs
y introducida
qui van donar nom a
una de
les ciutats
en España por los Arabes quienes dieron
nombre
a una del sud.
de las ciudades del sud.
Descargar