Enric Bertran Garcia de Olalla WORD CLOUD El word

Anuncio
Enric Bertran Garcia de Olalla
WORD CLOUD
El word-cloud que presento podríem dir que esdevé un petit homenatge a un dels
organismes model que, mitjançant el seu estudi, ens ha transmès tants coneixements
sobre la ciència de la genètica. Com no, les dues paraules més grans que destaquen
en la sopa de paraules són Drosophila melanogaster, la primera respecte la segona, ja
que es tracta del gènere i la segona de la nomenclatura de l'espècie. Un dels objectius
que perseguia aquest word-cloud era fer un petit recorregut pel que hem vist sobre
aquest insecte durant les pràctiques de laboratori. Es per això que podem trobar
alguns termes relacionats amb varis aspectes d'aquests animal, tals com diferents
trets i, com no, sobre els mutants. Això enllaça amb un altre objectiu, que era incloure
diferents mutants fenotípics, tals com els curly, stubble, i alguns que no hem pogut
veure a pràctiques com els orange-eyed i eyeless, entre d'altres. Aquesta recerca de
mutants m'ha portat a buscar sobre la fly room i, com a fet que m'ha sorprès, ha sigut
que hi ha una cinta cinematogràfica sobre aquest laboratori. Per tant, he pogut
descobrir que no únicament Morgan s'hi trobava allí sinó que també altres personatges
com Calvin Bridges, del qual he pogut llegir una mica més i visionar una petita
entrevista amb la filla de Bridges, explicant com ella veia al seu pare.
http://www.theflyroom.com/truestory/
Descargar