comunicat conjunt - Metges de Catalunya

Anuncio
La Junta de Personal de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta
i el sindicat Fesitess i SAE es posicionen en contra el trasllat
del Laboratori d’Anàlisis Clíniques al Parc Hospitalari Martí i
Julià de Salt.
La Junta de Personal de l’hospital Universitari Dr. Josep Trueta reunits el dia 15
d’abril de 2016, vol manifestar el total desacord en el trasllat del laboratori al
Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt per considerar que representa una pèrdua
de valor per un hospital que realitza un promig diari de 41 cirurgies majors, 181
urgències, 935 consultes externes i 75 altes. És l’hospital de referència de les
comarques de Girona amb una dotació d’activitat de terciarisme com la Cirurgia
Cardíaca, Neurocirurgia i darrerament també Cirurgia Pediàtrica, Radiologia
Intervencionista i Hemodinàmica les 24 hores.
Aquest trasllat, lluny d’obeir a criteris clínics, es fa per motius logístics amb
manca de consens i voluntat per trobar un emplaçament al mateix hospital que
no posi fre al creixement d’urgències. Actualment, cap dels responsables que
van prendre la decisió del trasllat en el seu moment, es troba al capdavant
d’aquest projecte.
La planificació de la utilització de l’espai físic de l’hospital s’ha fet sense
considerar que la primera funció és l’assistencial, ja que l’externalització
d’unitats clíniques va en contra de la lògica de concentració de recursos i
coneixements en el mateix espai, que és el criteri que fonamenta el
funcionament dels hospitals.
Creiem que es perdrà la immediatesa de la comunicació habitual entre els
professionals del laboratori i els facultatius especialistes i que això és vital en la
resolució dels resultats de les proves d’especial rellevància en els pacients,
especialment els oncològics i crítics. Aquest canal de comunicació tan humà i
proper és molt propi de la nostra professió i mai serà equiparable a la via
telemàtica.
Hi han molts dubtes, tant pel que fa al personal afectat en aquells aspectes que
comprometin a les condicions de treball (horaris, jornades, permisos, vacances,
mobilitat geogràfica) com les que es produiran atenent la unificació entre
personal de l’IAS, i del personal de l’hospital Universitari Dr. Josep Trueta que
tenen relacions laborals diferents. No s’ha buscat el consens amb els
treballadors ni amb els seus representants.
També desconeixem tot el que fa referència a les mostres: tipus de transport,
freqüència del mateix, traçabilitat, enumeració, seguretat, cost afegit i temps de
resposta amb el certesa de que totes aquestes parts del procés d’un hospital a
l’altre, disminuiran la qualitat i la eficiència del laboratori de l’hospital
Universitari Dr. Josep Trueta fins ara mai qüestionat i reconegut per la seva
excel·lència.
Per tots aquests motius, tots el sindicats de la Junta de Personal de l’hospital
Universitari Dr. Josep Trueta i el sindicat Fesitess i SAE, demanem que s’aturi
el trasllat fins que no es disposi de tota la informació relativa al projecte
d’unificació del laboratori al Parc hospitalari Martí i Julià de Salt.
Girona, 19 d’abril de 2016
Descargar