(CD) Davant darrere 3ª p.p.: els ; les −los/'ls ;−les

Anuncio
(CD) Davant darrere
3ª p.s.: El/l' ; la/l' −lo /l' ; −la
3ª p.p.: els ; les −los/'ls ;−les
CD indet. En ; n' `n ; −ne
Pred verbal:esta format per 1 verb predicatiu
+complements,aquets verbs informen i prediken
en relacio al subjecte.Pred nominal:esta format per 1 verb copulatiu(ser,star,semblar)aquest v. Porta compl.
Atributiu,fa funcio de nexe entre els noms i els atributs.
Pronom feble els:3ªper.plu.CD i CI/pronom feble us: 2ªpersona del plural del CI i CD.
Tipus de com.Verbals:CD,CI,atribut,Com.Predicatiu, Com.regim verbal.
(CI)
1ºpersona em(m', `m, −me) / ens(`ns,−nos)
2ºpersona et (t','t, −te) / us (−vos)
3ºpersona li(−li) / els(`ls,−los)
3ºpersona reflexiva es(s','s,−se)
1
Descargar