Subido por Irene Llinares

prova inicial 3r FiQ 2021

Anuncio
IES JOSEP SUREDA I BLANES
Prova inicial
Departament Física i Química
Nivell: 3r ESO
Data:
FÍSICA I QUÍMICA
Nom:
Grup:
PAG 1/3
Nota
1. a) Indica quina magnitud i quina unitat de mesura utilitzes habitualment per
indicar:
el pes d'una barra de pa
la capacitat
d'una piscina.
L'hora que comences les classes
Sensació de calor o fred
b) Realitza els canvis d’unitats següents:
a) 32Km = ............. m
b) 25min = ................. segons
c) 330mL= .............. L
d) 150g = ....................... Kg
2. Identifica el següents materials de laboratori.
3.
Completa el següent esquema de canvis d'estat, repassa les fletxes en dos colors
diferents :
GAS
SÒLID
LIQUID
4. Classifica els exemples següents en el mapa conceptual:
Aire
Hidrogen(H2)
aigua (H2O)
Plom (Pb)
Alcohol i aigua
sal i arròs
sal (NaCl)
granit
MATÈRIA
Mescles
Substàncies pures
Elements
Compostos
Exemples:
Exemples:
M. Homogènies
Exemples:
M.Heterogènies
Exemples:
5. a) Quina diferència hi ha entre un canvi químic i un canvi físic?
b) Identifica si es un canvi físic o químic en els següents exemples:
Fregir un ou
–
Tallar un paper
– Inflar un pneumàtic –
Respirar
–
Clavar un clau.
6. En les situacions següents, indica si les forces existents són forces de contacte o
forces a distància. Per què?
• Un martell clavant un clau.
_________________________________________________________________
•
Unes claus que es mouen quan son atretes per un imant.
_________________________________________________________________
•
Una persona aguantant una maleta.
_________________________________________________________________
•
Una bola tombant unes bitlles.
_________________________________________________________________
7. L’àguila reial vola 10 quilòmetres en 2 minuts. A quina velocitat vola?
8. Indica el tipus d’energia de cada una de les situacions següents:
Tipus d’energia
Una bateria de telefon mòbil
Un entrepà de truita
Una bombeta encesa
Un avió que vola
Un colom a sobre de una teulada
9. Explica les diferències entre les energies renovables i les no renovables, i indica’n 2
exemples de cada tipus.
10.Explica breument una activitat o experiment de laboratori del curs passat. Pots
ajudar-te fent un dibuix del muntatge.
Descargar