Parcs naturals Isla Mallorca

Anuncio
Els espais naturals protegits són les zones terrestres i marines de les Illes Balears declarades
com a tals en la forma prevista a la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais
de rellevància ambiental (LECO), atenent la seva representativitat, singularitat, fragilitat o
interès dels seus elements o sistemes naturals.
A les Illes Balears actualment hi ha els espais naturals protegits següents:

Parc nacional marítimoterrestre de l'arxipèlag de Cabrera.
Descripció general: el Parc nacional està constituït per l'arxipèlag de Cabrera format per
l'illa principal de Cabrera Gran, l'illa des Conills i una quinzena d'illots petits, més les
aigües del seu entorn.
Superfície: 90.794 hectàrees

Situació: està situat al sud de Mallorca, a deu milles nàutiques del port de la Colònia de
Sant Jordi (ses Salines). Pertany al municipi de Palma.
Parc natural de s'Albufera de Mallorca.
Descripció general: s'Albufera de Mallorca és la zona humida més extensa de les Illes
Balears. Es troba separada de la mar per un cordó de dunes. Encara que fa uns 18 milions
d'anys ja hi havia formacions de prat, l'actual zona humida es va formar fa menys de
100.000 anys, però amb el pas del temps ha anat variant la seva morfologia fins a l'estat
actual.
Superfície: 1.646,48 hectàrees terrestres.
Situació: el Parc natural està situat al nord-est de Mallorca, als termes municipals de
Muro i sa Pobla.

Parc natural de Mondragó.
Descripció general: el Parc natural de Mondragó està constituït per un mosaic d'ambients
diferents que li confereixen una gran diversitat paisatgística: els boscos d'ullastre i pinar,
els camps de conreu de secà, les savines litorals, l'estany dolç de s'Amarador i el salobrós
de ses Fonts de n'Alis, la costa retallada amb zones rocoses i platges d'arena. També
destaquen pel seu elevat interès etnològic les casetes de roter, les barraques de curucull,
les parets seques, els avaradors, les torres de defensa, etc.
Superfície: 750,25 hectàrees terrestres.
Situació: està situat a la costa sud-est de Mallorca, a les marines de Llevant, al terme
municipal de Santanyí.

Parc natural de sa Dragonera.
Descripció general: el Parc natural inclou l'illa de sa Dragonera, dos illots (es Pataleu i sa
Mitjana) i un conjunt d'esculls més petits (es Calafats). Es tracta d'un dels illots balears
amb major interès conservacionista pels seus aspectes bioecològics i paisatgístics. El Parc
és gestionat conjuntament pel Consell de Mallorca i el Govern de les Illes Balears.
Superfície: 274,39 hectàrees (terrestres).
Situació: es troba situat a l'oest de l'illa de Mallorca al terme municipal d'Andratx, a uns
800 metres de la costa.

Parc natural de la península de Llevant.
Descripció general: aquest Parc natural està constituït per diferents hàbitats
mediterranis, com són els alzinars, els ullastrars i els pinars, els penya-segats, les platges
arenoses i les torrenteres, els quals es combinen amb els ecosistemes agraris creats al
llarg del temps formant una de les zones de paisatge més riques i diverses de Mallorca.
Superfície: 1.407,09 hectàrees terrestres.
Situació: el Parc natural es troba ubicat al nord-est de l'illa de Mallorca, a la península de
Llevant, al terme municipal d'Artà.

Paratge natural de la Serra de Tramuntana.
Descripció general: la Serra de Tramuntana és una alineació muntanyosa d'uns 90 km de
llargària que s'estén al nord de l'illa de Mallorca. Es caracteritza per la diversitat de
paisatges: espais forestals formats per alzinars, pinars, carritxars i d'altres espècies,
s'alternen amb els agrícoles com són els oliverars. A més, cal destacar la gran quantitat
d'espècies endèmiques de flora i fauna.
Superfície: 63.084,00 hectàrees (1.123,00 hectàrees marines i 61.961,00 hectàrees
terrestres).

Reserva natural de s'Albufereta.
Descripció general: a s'Albufereta trobam una alta biodiversitat que li confereix un elevat
interès natural. La seva aigua prové de la mar, dels torrents de la zona i dels ullals. Fora
de la Reserva natural s'ha establert una zona anomenada "perifèria de protecció",
necessària per garantir-ne la conservació.
Superfície: 211,43 hectàrees terrestres.
Situació: està situada al nord de Mallorca, a la badia de Pollença, dins els termes
municipals d'Alcúdia i Pollença.

Monument natural de les fonts Ufanes.
Descripció general: les fonts Ufanes constitueixen el fenomen hidrològic més singular de
l'illa de Mallorca. Es tracta d'una font amb surgències intermitents que brollen de manera
difusa, molt potent i sobtada, després de l'acumulació de pluja suficient en el massís del
Puig Tomir i els seus voltants.
Superfície: 50,19 hectàrees (terrestres).

Monument natural del torrent de Pareis.
Descripció general: aquest Monument natural està integrat pels torrents de Pareis, des
Gorg Blau i de Lluc, situats a la Serra de Tramuntana, declarada Paratge natural amb
l'Acord del Consell de Govern de 16 de març de 2007. Constitueixen un dels paisatges
més bells i abruptes de l'illa de Mallorca formant un canyó càrstic amb parets de fins a
200 metres d'alçada.
Superfície: 445,81 hectàrees (terrestres).

Parc natural maritimoterreste es Trenc- Salobrar de Campos
Aquest espai natural protegit compta amb una gran riquesa, ecològica, natural i
paisatgística. Es tracta d'un sistema de platja-duna on coexisteixen un nombre significatiu
d'hàbitats, que inclouen praderies marines importants de Posidonia oceanica, cordons de
dunes primàries davanteres, dunes estabilitzades, una zona humida important (el
salobrar de Campos), basses litorals, boscos de pins i savines que fixen les dunes més
consolidades i, al nord i a la part central, camps de conreus i explotacions ramaderes.
El Parc disposa de 1.441,06 hectàrees terrestres i 2.327, 20 hectàrees marines. Dins
l'àmbit marí del Parc es troben els illots de na Llarga, l'illot Gros, l'illot de sa Llova i l'illa
Gavina.
L'àmbit marí del Parc se superposa amb la zona d'especial conservació (ZEC) de l'arxipèlag
de Cabrera.
Descargar