Subido por Ali Bei

tema-5-la-dominacio-europea-del-mon-1870-1914

Anuncio
TEMA 5: LA DOMINACIÓ
EUROPEA DEL MÓN (18701914)
Historia del Mundo Contemporáneo
10 pag.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: ali-bei ([email protected])
TEMA 5: LA DOMINACIÓ EUROPEA DEL MÓN (1870-1914)
PUNT 1: UN MARC ECONÒMIC NOU
1.1 LA SEGONA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL (1870-1914)
Al 1870 un seguit d’innovacions tecnològiques impulsen la Segona Revolució
Industrial
Les innovacions principals van ser:
1. L’ús de noves fonts d’energia
-L’ electricitat i petroli = destronament del carbó
-L’Electricitat és + neta i + barata i té diverses aplicacions: la indústria, les
telecomunicacions, l’enllumenat, l’oci i el transport
2. Els nous mitjans de transport
-Redueixen el cost i la durada dels viatges
-El petroli (i derivats) s’utilitzen com a combustible del motor en cotxes,vaixells i
aviació.
3. L’expansió de xarxes de telegrafia
-Les xarxes de telegrafia i el telèfon permeten la difusió instantània d’informació =
millora en la comunicació
4. Sectors productius nous
-Productes nous (vidre...) + les noves fonts d’energia = sectors productius nous
A. La indústria siderúrgica: creix a causa de la producció d’acer
B. La indústria metal·lúrgica: fabricació d’automòbils i aparells elèctrics
C. Les indústries química i farmacèutica
D. La construcció
E. Indústries alimentàries
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: ali-bei ([email protected])
Les innovacions tecnològiques van acompanyades d’una nova organització del
capital i del treball amb l’aplicació del taylorisme, que activa un procés de
concentració industrial.
La Segona Rev. Industrial va canviar l’estructura de la producció mundial GB
‘cedeix’ part del seu poder industrial a: Alemanya, França i EEUU
1.2 L’AUGMENT DEL COMERÇ
-Comerç internacional:
-El seu volum es multiplica per set entre els anys 1850 i 1914 gràcies als
progressos del transport i a l’obertura de canals ( obertura dels canals
de Suez i de Panamà)
-L’expansió del lliure canvi i la producció massiva de béns va permetre que se’n
reduís el preu
-Comerç interior:
-Expansió a causa de l’augment dels salaris dels obrers i els sistemes de venda
nous (a terminis i mitjançant préstecs bancaris) així s’inaugura l’era del consum
de masses dels anys vint
-Es construeixen grans magatzems que ofereixen una gran diversitat de productes
a preus més baixos.
1.3 CREIXEMENT DEMOGRÀFIC I MIGRACIONS (EXPLOSIÓ BLANCA)
Millora de la dieta + progressos mèdics i sanitaris + desenvolupament econòmic=
creixement de la població europea
El creixement demogràfic va acompanayat d’una baixada de l’ocupació a causa de
la depressió agrària = provoca l’emigració (sobretot cap als EEUU)
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: ali-bei ([email protected])
PUNT 2: TAYLORISME I FORDISME
-Taylorisme: -nou mètode d’organització de la producció
-Taylor demostra que l’eficiència en el treball millorava mitjançant
l’estalvi del temps, per tant simplifica les operacions de producció
-Fordisme: Combinava la producció en sèrie amb els incentius salarials als
treballadors
PUNT 3: LA FORMACIÓ D’IMPERIS COLONIALS
3.1 LES CAUSES DE L’IMPERIALISME
A la darreria segle XIX les potències europees van conquerir i colonitzar moltes
zones del món (imperialisme)
-Polítiques
·Possessió de colònies era signe de prestigi internacional i poder polític
·Colònies es converteixen en enclavaments estratègics per augmentar el poder
militar
-Demogràfiques
·L’excedent de població s’establia en els nous territoris conquerits
-Econòmiques
·Les indústries europeas aspiraven a ampliar els mercats per:
-Vendre els excedents de producció
-Assegurar-se de l’abastiment de matèries primeres
-Invertir el capitals en zones on les taxes de benefici fossin majors
·Exploten els recursos colonials aprofitant el baix cost de la mà d’obra indígena
·S’apropien de territoris en els que estableixen plantacions (cacau,sucre,te..)
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: ali-bei ([email protected])
·Exploten els recursos minerals (or, diamants, coure..)
·Construeixen infraestructures per facilitar el transport (carreteres, línies fèrries..)
-Culturals i ideològiques
·Conquesta colonial basada en una concepció racista que considerava que la raça
blanca era superior
·Europeus creuen que tenen una missió civilitzadora sobre les races ‘inferiors’=
porten la seva cultura, religió i les formes de vida per treure’ls de la ‘barbàrie’
(La càrrega de l’home blanc)
·Contribueix a l’exaltació nacionalista i desenvolupa un patriotisme basat en la
convicció que la seva superioritat els legitimava a dominar el món
3.2 L’EXPANSIÓ COLONIAL
Darrer terç del segle XIX les potències europees van conquerir moltes zones de
l’Àfrica i Àsia. La rivalitat entre potències ho va convertir en una veritable cursa
colonial
Àfrica: -Va ser el continent més colonitzat
- I van rivalitzar el Projecte britànic (colonitza de nord a sud) i el projecte
francès (d’est a oest)
-Més endavant, Alemanya, Bèlgica i Portugal també es van estabilir a Àfrica
A causa de la rivalitat cada vegada més gran es convoca la:
Conferència Internacional de Berlín (1885)
1.Va estipular les condicions perquè les metròpolis ocupessin nous territoris
2. Va establir les diferents zones d’influència
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: ali-bei ([email protected])
Àsia:
· Gran Bretanya:
-La colonització britànica es centra a l’Índia on posseien enclavaments: Bombai,
Calcuta i Madràs
-1877 reina Victoria és proclamada emperadriu de L’Índia, la joia de la corona
-GB s’estén per Birmània i Malàisia i controlen Australia
·França: El centre d’expansió és a Indoxina, on es va establir la Unió Indoxina
·Imperi Rus: S’estén cap a Sibèria i ocupa la zona d’Àsia central
Xina
-No va ser ocupada per cap país, però els anglesos va aconseguir enclavaments
comercials com ara Hong Kong
-Entre el 1885 i el 1911, Franç, Alemanya, Rússia, el Japó i EEUU obtenen zones
d’influència
PUNT 4: EL REPARTIMENT COLONIAL
1.Les guerres de l’opi (1839-1842 i 1856-1860)
·Xina i Gran Bretanya
·Es produeix arran de la prohibició xinesa del comerç de l’opi britànic
·Gran Bretanya aconsegueix el enclavament de Hong Kong
2.La guerra dels bòers(1880-1881 i 1899-1902)
·GB i Països Baixos (Orange i Transvaal)
·Arran de la pretensió Britànica d’expulsar els grangers holandesos (bòers)
·Finalment, els territoris bòers queden annexats a l’Imperi Britànic
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: ali-bei ([email protected])
3.La rivalitat entre russos i britànics (Entre 1870 i 1907)
·Rússia i GB
·Progrés rus pel Cucas i l’Àsia central suposa una amenaça per als interessos de
l’imperi britànic a l’índia
·L’acord anglorús al 1907 estableix les dues zones d’influència
4.La guerra sinojaponesa (1895)
·Japó i Xina
·La rivalitat pel control de Corea
·Corea va passar a ser un protectorat japonès el 1905
5.La crisi de Fachoda (1898)
·França, GB i Sudan
·Totes dues potències volien ocupar una zona estratègia de l’Àfrica
·Superioritat militar dels anglesos obliga als francesos a retirar-se
6.La guerra entre EEUU i Espanya (1898)
·EEUU i Espanya
·Es declara la guerra amb l’excusa del enfonsament de Maine per part d’Espanya
·Espanya es derrotada i a la Pau de París renuncia a Cuba,Puerto Rico i Filipinas
7.Guerra russojaponesa (1905)
·Rússia i Japó
·Els japonesos (amb el suport dels britànics ) detenen l’expansionisme rus per
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: ali-bei ([email protected])
Manxúria i el nord de Corea
·L’imperi rus es va annexar a Corea
8.Crisis Marroquines (1904 i 1911)
·Alemanya i França
· Pretensió francesa d’establir un protectorat al Marroc
·Conferència d’Algesires estableix un protectorat francoespanyol
9. Sipais (1857)
·Soldats indis i GB
·Revelació contra el domini britànic
·Colonitzadors s’imposen (GB)
10. Tribus zulús (1879)
·Sud Àfrica i GB
·Resistència africana a la conquesta britànica
·GB s’imposa
11. Revolta dels bòxers (1899)
·Xina
·L’objectiu d’expulsar als estrangers
·La sufoquen l’actuació conjunta de diverses potències (GB, FR..)
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: ali-bei ([email protected])
PUNT 5: L’ORGANITZACIÓ DELS IMPERIS COLONIALS
5.1 L’ADMINISTRACIÓ DE LES COLÒNIES
Quan els territoris estaven explorats i conquerits militarment quedaven sota
l’administració de la metròpoli.
Segons el nombre de pobladors distingim entre:
1.Colònies d’explotació: amb una població emigrada escassa que exergia el control
polític i econòmic
2.Colònies de poblament: reben un fort un contingent de població metropolitana
L’organització del govern colonial no va ser homogènia però en tots casos la
metròpoli tenia el control de l’organització política,econòmica i social
-Tipus de dominació principals:
·Colònia:Territori no tenia govern propi i depenia totalment de la metròpoli. El
governador i un exèrcit d’ocupació hi exercien el control Ex: L’Índia i al Congo Belga
·Protectorat:Territori conservava un govern indígena, però les funcions rellevant les
exercia la metròpoli (comandament de l’exèrcit i política exterior) Ex: Egipte i Marroc
·Domini:Territori té una organització política pròpia, però estava sotmès a la
sobirania britànica (només GB) Ex: El Canadà, Austràlia
·Concessió: zona cedida a la metròpoli durant un temps determinat. Eren
enclavaments comercials o zones amb recursos minerals Ex: Hong Kong
·Enclavament estratègic: petit territori situat en un lloc decisiu per assegurar el
control marítim, afavorir el comerç i garantir la defensa
·Mandat: Territori colonial que havia estat dels països vençuts en la 1ra GM
(Alemanya, Imperi Turc) i estava sota la supervisió de la Societat de Nacions
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: ali-bei ([email protected])
Ex: Síria i L’Iraq
· Territori metropolità: colònia de poblament en la qual els colons estaven
representats per les institucions de la metròpoli Ex: Algèria
5.2 CAUSES DEL IMPERIALISME
Colonitzadors estableixen com a prioritat els seus interessos econòmics i polítics i
ignoren la història de les poblacions indígenes
-Economia:
·Imposició d’una economia de mercat
·Hi ha un retrocés de l’agricultura de subsistència en favor de productes d’exportació
·L’espoliació de les riqueses naturals (minerals, petroli..)
·Inici de dependència econòmica
·Metròpolis impulsen la construcció de grans infraestructures per explotar i
comunicar els territoris conquerits
-Política i societat:
·Posen fi a les estructures i les jerarquies tribals tradicionals
·Fronteres artificials que uneixen ètnies enfrontades i divideixen antigues nacions =
genera conflictes
·Millores en les mesures higièniques = redueix mortalitat i afavoreix creixement
població
·Desequilibris entre població i recursos = problemes alimentació i fams que marquen
l’inici d’una subalimentació crònica
-Cultura:
·Imposició de llengües (anglès i francès), del cristianisme, i formes de vida europees
afecta a les creences i tradicions dels autòctons
·A Àfrica és produeix una aculturació i una pèrdua d’identitat
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: ali-bei ([email protected])
·A Àsia i la Xina no tant
·Es va inculcar la superioritat dels valors de la civilització occidental
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: ali-bei ([email protected])
Descargar