Subido por Javier sti2011

Radioenlaces e redes metropolitanas sen fos

Anuncio
433 MHz
segundo a súa topoloxía, as
comunicacións poden ser
868 MHz
Banda libre
2,4 GHz
Punto a punto (PaP, PtP) → Radioenlaces
usan frecuencias
Punto a multipunto (PaMP, P2MP)
5 GHz
Bandas libres por riba de 10 GHz
Radio Mobile
planifícanse mediante sistemas de
información xeográfica específicos
Banda licenciada (excede o ámbito deste curso)
Hey What's That WISP http://wisp.heywhatsthat.com/?
user=free5
MikroTik Wireless Link Calculator
https://mikrotik.com/calculator
Ubiquiti Link https://link.ui.com/
Sistemas privativos (AirFiber e outros)
LoS (Line of Sight), con liña de vista
racks de equipos telemáticos con alimentación PoE
Wi-Fi
e se emprazan en ubicacións
apoiadas por unha unidade interna
(IDU)
3G/4G/5G e outras (WiMAX)
DVB (televisión dixital) (non para TCP/IP)
alimentación: rede eléctrica, SAI,
grupo electróxeno ou outros
a torre de radio (e equipos de terra), se
é posible evitar ubicacións precarias
poden traballar en condicións
LoRa / LoRaWAN
Sigfox e outros
NLoS (non-line-of-sight), sen liña de vista
Sistemas Linux (Raspberry, servidores), PCs industriais
MikroTik
e unidade externa (ODU)
Ubiquiti Networks
...
QAM (16-1024)
TDMA, FDMA
Color BSS
Todo integrado (equipamentos pechados)
E técnicas de transmisión RF
Bridges
MU-MIMO
IPv4, IPv6
Requiren direccionamento IP,
que usa tecnoloxías como
que se pode construir de
dúas maneiras
Montaxes personalizados
NAT
Routing estático
Routing dinámico, típicamente OSPF
Medicións de terra, monitorización
de carga baterías (DUDE)
Colas QoS
Medicións RF → Análise de antena
e coas probas e medidas
Tests de ancho de banda
The DUDE (MikroTik)
unha vez en marcha, a rede se explota
con software de xestión unificada
Ubiquiti UNMS
WISP Control e outros
Descargar