Comedor Escolar Servizo ofrecido polo catering

Anuncio
Servicios
Comedor Escolar
Servizo ofrecido polo catering SERUNIÓN, empresa altamente recoñecida que conta con
certificado de calidade ISO9001 de AENOR.
Funciona en horario de 14 a 16 horas. Os alumnos que non sexan mediopensionistas poderán
usar o servizo de comedor diario avisando en secretaría o día anterior. Método de "Liña fría"
O mundo da restauración escolar sufriu unha revolución en todos os seus métodos, o sistema
de catering ha evolucionado ata deseñar o método de "Liña fría" que permite presentar na
mesa comida de alta calidade. Este sistema obriga aos centros a realizar un alto investimento
na cociña do colexio, dotándoa de grandes hornos de convección ao vapor idénticos aos que
utilizan todos os restauradores de nova xeración.
Non todas as empresas de catering están preparadas para ofrecer comidas cociñadas e
transportadas ao centro co método de "Liña fría" considerándose como unha das técnicas máis
avanzadas.
Desde o punto de vista dietético os menús elaborados mediante este sistema vense dotados
dunha mellora importante nas súas calidades tanto nutricionais como organolépticas, o
mecanismo empregado para o mantemento dos pratos desde a súa elaboración ata o seu
consumo permite manter os niveis de vitaminas e minerales dos alimentos resultado máis
digestibles e nutritivos, e conservando as mellores propiedades dos alimentos e o seu cocción,
no seu punto óptimo.
O principio de todas estas calidades parte da forma de preparación dos pratos e o sistema de
conservación baseado principalmente no emprego do frío como parte do proceso a seguir:
. As materias primas empregadas sempre han de ser de primerísima calidade.
1/3
Servicios
. Establécense as temperaturas adecuadas a cada prato durante a súa preparación,
introducíndose de inmediato en abatidores de temperatura que conseguen a súa enfriamiento
rápido, pasando nun período de -90 minutos dunha temperatura de 70ºc a 3ºc. Con este
proceso evítase a contaminación dos alimentos con bacterias.
. Procédese a continuación ao envasado do alimento en barquetas de termosellado, extraendo
o aire existente no seu interior e preparándoas para o seu traslado mantendo en todo momento
a cadea de frío.
. Na cociña do centro escolar procédese á terminación do prato permitindo elevar a
temperatura do alimento sen variar en nada o seu punto de cocción.
Transporte escolar
Consultar en secretaría.
Servizo de madrugadores vixiado
Funciona en horario de 8 a 9 a.m. para alumnos de 3 a 8 anos que por motivos familiares teñan
que permanecer no colexio antes da hora de entrada ó aula.
Servizo de gardería
Funciona para os alumnos/as de educación infantil e 1º ciclo de ed. primaria en horario de 14 a
18 h.
2/3
Servicios
Centro Plurilíngüe. Inglés dende os 3 anos. Imprantación método Jolly Phonics
Actividades Extraescolares:
COLEGIO LABOR. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2016-2017
Blog FUTBOL SALA (consulta de horarios y noticias relacionadas con escuelas
deportivas)
3/3
Descargar