Dénia, juny de 2.015 Estimats pares. Com vostès ja saben, els seus

Anuncio
Dénia, juny de 2.015
Estimats pares.
Com vostès ja saben, els seus fills han acabat l’etapa d’Educació Infantil i el proper
curs començaran ací, a Primària. Açò suposa un canvi en la seua vida escolar i és per
això que els demane la seua col·laboració en la tasca educativa.
Els adjunte el llistat de llibres pel proper curs, així durant l’estiu els poden adquirir.
Pregue que el primer dia de classe, vinguen a acompanyar els seus fills i d’aquesta
manera ens podrem conèixer.
Com molts de vostés sabran, des de fa uns anys, i per tal de que els resulte més
barat a tots, des de l'escola estem comprant el material que els seus fills van a utilitzar.
Per aquesta raó, cada alumne/a haurà de pagar 30€ a la secretaria del Centre (tenen fins
el 30 d'octubre per a passar a pagar per allí).
El primer dia de classe a les 13 hores (al eixir els alumnes) tindrem una breu reunió
informativa a la classe dels seus fills.
Atentament
Els mestres.
________________________________________________________________________
Dénia, junio de 2.015
Queridos padres:
Como todos ustedes saben, sus hijos han terminado la Etapa de Educación Infantil,
y el próximo curso empezaran aquí, en Primaria. Esto supone un cambio en su vida
escolar y es por eso que les pedimos la máxima colaboración en la tarea educativa que se
presenta.
Les adjuntamos la lista de libros del próximo curso, así durante todo el verano los
pueded adquirir.
Les pedimos que el primer día de clase vengan a acompañar a sus hijos y de esta
manera nos podremos conocer.
Como muchos de ustedes sabran, des de hace unos años, y a fin de que les
resultre más barato a todos, desde el colegio estamos preparando el material que sus
hijos van a utilizar. Por esta razón, cada alumno/a debe pagar 30€ en la secretaria del
Centro (tienen hasta el 30 de octubre para pasar por allí a pagar).
El primer día de clase a las 13 horas (al salir los alumnos), tendremos una breve
reunión informativa en la clase de sus hijos.
Atentamente
Los maestros.
Descargar