cartel (PDF 108KB)

Anuncio
OKA ITSASADARREKO GOI-ESTUARIOAREN DIVULGAZIO ASTEA
SEMANA DIVULGATIVA DEL ESTUARIO SUPERIOR DE LA RIA DEL OKA
Egitaraua
Eguna: Apirilaren 5ean
Día: 5 de abril
Lekua: Muruetako eskolan
Lugar: Escuela de Murueta
(Andra Mari elizaren alboan)
(Junto a la iglesia de Andra Mari)
17:30 HITZALDIA
17:30 CHARLA
Gaia: “Urdaibaiko goi-estuarioa:
historia, bilakaera, erabilerak eta
cultura –etnografia eta ondarea”
(gazteleraz)
Ibarren, etxeen eta teileriaren
erabilera historikoak.
Hizlariak: Txato Etxaniz eta Vicente
del Palacio (Gernikazarra historia
taldea).
Asunto: “El estuario superior de
Urdaibai: historia, evolución, usos y
patrimonio
etnográfico-cultural”
(gazteleraz)
Usos históricos de las vegas, los
caseríos y la Tejera.
Ponentes: Txato Etxaniz y Vicente
del
Palacio
(Asociación
Gernikazarra historia taldea)
18:30 IBILBIDEA TEILERIARA
(ITSASADARREAN)
Programa
18:30 VISITA GUIADA A LA
TEJERA (ESTUARIO)
Descargar