ALDIZKARIA EGITEKO IRIZPIDEAK.pdf

Anuncio
ALDIZKARIRAKO IRIZPIDEAKCriterios para la revista
1- MUNGIA BHIKO HEZKUNTZA-KOMUNITATEAKIDEEK EGINA
IZATEA-Elaborada por integrantes de la comunidad educativa IES
MUNGIA
2- INSTITUTUARI BURUZKO ERREALITATEAK ERAKUSTEA- Muestra
realidades de la vida del Insitututo.
3- ORIGINALA ETA SORTZAILEA IZATEA-Que sea original y creativa
4- NORBERAREKIN, BESTEEKIN ZEIN INGURUMENAREKIN HOBETO
EGOTEKO ETA HARREMANAK HOBETZEKO PISTAK EMATEAAporta información relevante para mejorar las relaciones
intrapersonales, con el resto y con el entorno.
5- INSTITUTUKO GAI EZBERDINEI BURUZ HITZ EGITEA, PERTSONA,
NESKA ZEIN MUTIL-EREDU ANITZAK BISTARATZEA: ETNIAK,
KULTURAK, SINESMENAK, IDENTITATE SEXUALAK, GORPUTZAK,
EZAUGARRI FISIKO-PSIKIKOAK, BIZI-MODUAK, ETA ABAR. (ETA
EZ KONTSUMO-GIZARTEAK INPOSATZEN DITUEN EREDU
ESTEREOTIPATUAK)- Trata sobre temas variados del instituto y
visibiliza modelos diversos de personas, de chicas y de chicos (de
diferentes etnias, culturas, creencias, identidades sexuales, cuerpos,
características físico-psíquicas, formas de vida, etc. (y no modelos
estereotipados impuestos por la sociedad de consumo.)
6- EDUKIEK GIZA-ESKUBIDEAK ERRESPETATZEA ETA SUSTATZEA
(ETA, ONDORIOZ, ARRAZISTAK, SEXISTAK, HOMOFOBOAK… EZ
IZATEA)- Los contenidos respetan y fomentan los derechos humanos
(y por tanto no son racistas, sexistas, homófobos…)
1
Descargar