Kafe Solasaldia: Café Tertulia:

Anuncio
Kafe So
lasaldia:
Giza gar
apenera
ko Tekno
logia
eta fem
inismoa
Café Ter
tulia:
Técnolo
gías par
a el desa
humano
rrollo
y femin
ismos
Ordutegia/Horario:
19.00-21.00
Lekua/Lugar:
Ekoetxea-Pelota 5, Bilbo
Egutegia
Calendario
Otsailak 11 Febrero. Desazkundea eta Energia/Decrecimiento y Energía
Martxoak 5 Marzo. (11:00 hr) Elektronika Etikoa/ Electrónica Ética
Apirilak 7 Abril. Teknologia eta Feminismoa / Tecnologías y Feminismo
Apirilak 28 Abril. Kontsumo arduratsua / Consumo Responsable
Maiatzak 26 Mayo. 2.0 Komunikazioa / Comunicación 2.0
Ekainak 30 Junio. Ekonomia Solidarioa / Economía Solidaria
Antolatzailea/Organiza
Laguntzaileak/Colaboran:
Descargar