Camiñar para coñecer e conservar o río

Anuncio
0000000Inicio/fin'.qxd
5/5/07
11:37
Página 1
Itinerario ambiental polo río Anllóns
Realiza
Tel.: 981265640
Camiñar para coñecer e conservar o río
Central Hidroeléctrica do Anllóns.
Ponte de Cardezo.
eso
Xornes
os
P az
lá s
ma
l
Re
go
Langueirón
Igrexa de
San Fiz
de Anllóns
Re g o d
a Bra
ña
Escala
1000 m
Anllóns
- 42
A
C
Re g
Muíños da
rta
od
aS
as M
od
a za r
oc a
s
s
ce
an
C
Refuxios e Muíños
de Verdes
o
Rego de
N
a
od
Capeela d
Santa Mariña
Lou
rid
AC - 4 2 3
Re
g
g
Re
A Pontedona
onaa
Poonte de
Xavarido
da
Garga
ga
0
Ponte de
ta Mariña
an
Concello de
Anlló
Central
Hidroeléctrica
do Anllóns
Minicentral
Hidroeléctrica
Cor
Co
orcoesto
s
esa
ev
sD
CP
e
9a
e
190
od
1 a Xornes e Buñ
o
de P
a
Reg
Rego
V il a
R
od
eg
rdiñ
as
CP-1405 a
2
Ponte de
Muíño da Ca
Caldas
aldas
Vostede
está aquí
Ponte de Xavarido.
P az o s
tec
Ponte de Caldas.
de
Ra
n
e Po
od
Reg
O muíño da Saimía. Aquí se
transformaron os cereais en fariña.
sus
o
Ponteceso
Ponte da Garga.
AC
-4
2
24
C P-
AC
-4
43 0 7
San Fiz de Anllóns, as súas campás
lembran a poesía de Pondal.
Ponte Cardezo
Ponte de Xavarido
Pontedona
Verdes
4,5 km
4 km
3,2 km
1,3 km
90 minutos
Dificultade media
60 minutos
Dificultade media
90 minutos
Dificultade media
30 minutos
Dificultade media
Axúdanos a respectar
o medio ambiente
Teléfonos de interese
Concello de
Ponteceso
Minicentral Hidroeléctrica Corcoesto.
Capela de Santa Mariña.
A Pontedona.
O bosque de ribeira axuda a
conservar o río.
Refuxios e muíños de Verdes.
Incendios Xunta de Galicia
085
Emerxencias SOS Galicia
112
Seprona
062
Concello de Ponteceso
981714000
Oficina Municipal de Corme 981738428
Descargar