ACTA REUNIÓ EQUIP DOCENT DE 1r de

Anuncio
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Puig Castellar
Subdirecció General de Gestió de Serveis a la Comunitat
Senyor Baldrich,
Com a director de l’I Puig Castellar de Santa Coloma, i a demanda de
l’alumnat de Cicle Mitjà, voldria sol·licitar que s’admeti en la matrícula de
la Prova d’Accés a Grau Superior l’alumnat que fa 18 anys durant l’any en
curs, i que, matriculat en un 2n de Cicle Mitjà, està a punt d’assolir el títol
de Tècnic.
Penso que aquest impediment de fer la prova per a aquest alumnat no és
just ni està justificat, perquè:
1)
veu truncada la possibilitat de continuar la seva preparació
professional durant un any,
2)
aquest alumnat (si aprova el cicle mitjà) haurà fet els seus estudis
(ESO i el cicle) amb molt bon rendiment i una gran regularitat, i
3)
estableix un diferència injustificada respecte a l’edat en què
l’alumnat de Batxillerat sí que pot accedir a un Cicle Superior.
És un fet, també, que en convocatòries de fa anys es va admetre la
matrícula d’alumnes en les condicions esmentades, i que això es manté,
segons ens consta, en diverses comunitats autònomes.
Atentament,
Carles Gil Farré
Avda. Anselm de Riu 10.
Tn. 93 391 61 11
08924 Sta. Coloma de Gramenet
FAX 93 392 44 07
E-mail: [email protected]
http://iespuigcastellar.xtec.es
Descargar