Familia agurgarriak: Oraingo honetan, zuen kolaborazioa

Anuncio
Familia agurgarriak:
Oraingo honetan, zuen kolaborazioa eskatzeko idazten dizuegu. Badakizuenez, eskolak jasangarritasunerako
duen konpromezua hasiz doa urtetik urtera, eta horren baitan badugu iaztik patioko hondakinen jasoketaren
inguruko proiektu bat.
Hori aurrera eramateko, patioan badaude hiru paperontzi mota: horiak plastikozko edukiontziak jasotzeko
(jogurt poteak, aluminiozko papera, poltsak…), marroiak gai organikoak jasotzeko (frutaren azalak …), eta grisak
errefusa jasotzeko (ogitarteko zatiak...). Errekreo garaietan ikasle zein irakasleok hondakinen kudeaketa modu
egokian egiteaz arduratzen gara, eta baita edukiontzi hori eta marroietako hondakinak jaso eta birziklatzeaz.
Eta hementxe sartuko litzateke zuen kolaborazioa: izan ere, arratsaldetan ikasle askok patioko eremuak
erabiltzen dituzte 17:00etatik aurrera, jolasteko, merienda hartzeko… Garai honetan ere hondakin asko sortzen
dira, eta hainbat aldiz paperontzi horietan, hauei ez dagozkien hondakinak agertu izan dira ez dagozkien
tokietan, batez ere patio txikian. Hortaz, arratsaldeetan ere kudeaketa hau ondo egiteko, zuen laguntza
beharrezkoa izango da.
Zuen laguntzarik gabe, gure eskolako proiektu honek hainbat gabezia izango ditu, ez baita modu eraginkorrean
betetzen. Zuen laguntzaz, aldiz, ziur gaude Ibaiondoko ikasleak gai izango direla hondakin hauek ondo sailkatu
eta dagokion paperontzira botatzeko. Horregatik, animatzen zaituztegu arratsaldeetan zuen seme/alabei
lagunduko diezuela birziklapena modu egokiagoan egiteko.
Animo eta eskerrik asko zuen laguntzagatik!
Estimadas familias:
Con la presente nos dirigimos a vosotros con la intención de pedir vuestra colaboración. Como ya sabéis, el
compromiso de la escuela respecto a la sostenibilidad va creciendo cada año, y desde el pasado curso tenemos
en marcha un proyecto de recogida de los residuos que se generan en el patio.
Para ello, hay tres tipos de papeleras en el patio: amarillas para recoger los envases de plástico (botes de yogur,
papel de aluminio, bolsas…), marrones para recoger la materia orgánica (restos de fruta…), y gris para recoger
el resto (trozos de bocadillo...). Durante las horas de recreo, tanto el alumnado como el profesorado nos
encargamos de que la recogida de estos residuos se haga de forma adecuada, y también nos responsabilizamos
de recoger y reciclar los residuos que se generan en los contenedores amarillos y marrones.
Es aquí donde empezaría vuestra colaboración, ya que son muchos los alumnos/as que aprovechan el espacio
del patio para jugar, merendar… a partir de las 17:00. Durante este periodo se producen muchos residuos, y a
menudo aparecen en las papeleras otros desechos que no les corresponden, sobre todo en el patio pequeño.
Así, necesitamos vuestra colaboración para poder hacer esta gestión de residuos correctamente, también por la
tarde.
Sin vuestra colaboración, este proyecto escolar tendrá carencias, puesto que no se lleva a cabo correctamente.
Además, estamos seguros de que con vuestra ayuda, los alumnos/as de Ibaiondo serán capaces de clasificar los
residuos que generen, y depositarlos en sus papeleras correspondientes. Es por ello que os animamos a
participar en el proyecto, ayudando a vuestros hijos e hijas a realizar un reciclaje adecuado.
¡Ánimo y muchas gracias por vuestra colaboración!
Descargar