Plataforma Antiincineradora Vall Del Ges

Anuncio
PLATAFORMA ANTIINCINERADORA VALL DEL GES
ECOLOGISTES DE CATALUNYA
www.valldelges.net [email protected] 93 859 46 60
28 DE NOVEMBRE:
DIA MUNDIAL CONTRA LA INCINERACIÓ I ELS RESIDUS 2007
Grups de més de trenta països de tots els continents ens apleguem aquest 28 de novembre per
celebrar el Dia Mundial contra la Incineració i els Residus. És el sisè any que se celebra.
Aquestes organitzacions denunciem que la incineració i els macroabocadors no eviten, sinó que
promouen la creació massiva de gasos que provoquen el canvi climàtic.
Demanem als nostres governs que no permetin que s’enverinin les nostres comunitats
aquestes pràctiques obsoletes d’incineració i abocament.
amb
Les polítiques de reciclatge i reaprofitament han estat del tot insuficients fins al present i encara
més ho han estat les polítiques promotores de la reducció de la producció d’aquests residus.
Exigim que el reciclatge abasti per al 2020 la vella fita d’arribar al 50% de la brossa municipal i al
70% de la brossa de la indústria i la construcció.
Exigim la creació d’una directiva europea sobre els residus orgànics.
Davant del canvi climàtic, les indústries de la incineració i la gestió de residus venen de manera
agressiva les seves tecnologies brutes com si fossin “energia verda”. Utilitzant noms com
“recuperació”, “valorització energètica dels residus” etc, tenen accés a primes i subvencions en
nom de la política d’energies renovables. Aquests programes “verds” en realitat suposen més
contaminació i destrucció de recursos i matèries primeres.
Només per posar un exemple, la producció d’energia per la incineració de residus envia molt més
CO2 a l’atmosfera que amb la tècnica tradicional de la crema de carbó.
I finalment, que una part de la nostra producció energètica depengui de disposar de residus per
alimentar tèrmiques i cimenteres és un fre dissuasori als esforços de la comunitat cap al
reciclatge i reducció dels residus.
La Plataforma Incineradora de la Vall del Ges dóna suport a la campanya “Residu Mínim”.
Les polítiques de residus han de prioritzar prevenció, reducció, reutilització, reparació,
reciclatge i compostatge com a mesures específiques per estalviar energia i evitar els gasos
d’efecte hivernacle.
Descargar