Grups ciutadans rebutgen les tecnologies brutes de gestió de residus

Anuncio
COMUNICAT DE PREMSA
Grups ciutadans rebutgen les tecnologies brutes de gestió de residus
i demanden “Escombraries Zero per a Escalfament Global Zero”
28 de novembre 2007: Catalunya; Quezon, Filipines; Buenos Aires, Argentina; Berkeley, EUA;
Brussel·les, Bèlgica. Mentre la comunitat internacional enfronta l'apressant problema del canvi
climàtic, grups ciutadans de més de 30 països impulsen “Escombraries Zero per a Escalfament Global
Zero” com una solució urgent per a reduir i combatre les emissions de gasos d’efecte hivernacle
provinents de tecnologies brutes de tractament i disposició de residus.
En el Dia d'Acció Global contra els residus i la incineració, que es realitza anualment i ja va pel seu
sisè any, agrupacions de salut i justícia ambiental de tot el món porten a terme accions per a mostrar
l'oposició ciutadana que existeix a la irresponsable promoció i finançament d’abocadors i
incineradores de residus, subratllant el fet que les tecnologies brutes no netejaran l'atmosfera de les
emissions que afecten el clima. Junts, els grups demanden brindar un suport mundial a les
alternatives d'Escombraries Zero, que abandonin l'ús d’abocadors i incineradores.
“Demanem als governs i financers que deixin de contaminar les nostres comunitats amb les
substàncies tòxiques que s'emeten amb el soterrament i la incineració de deixalles, que a més
contribueixen significativament a la crisi del canvi climàtic. En canvi, demanem que es doni suport i
s’actuï a nivell mundial sobre polítiques d'Escombraries Zero, que en definitiva eliminaran les
escombraries i la contaminació, marcaran un avanç cap a sistemes sustentables de gestió de residus,
preservaran materials, estalviaran energia i crearan fonts de treball verds i sustentables per a la
gent,” va dir Neil Tangri, de l'Aliança Global per a Alternatives a la Incineració / Aliança Global AntiIncineració /GAIA)”
GAIA és una coalició internacional de més de 500 organitzacions d'interès públic de 82 països que
treballa per a promoure la producció neta, plans d'escombraries zero i sistemes sustentables de
gestió de residus. GAIA està compromesa a eradicar la incineració de residus i avançar cap a
solucions reals per a la crisi de les escombraries.
Mercè Girona, representant de la Plataforma Cívica per a la Reducció dels Residus, va expressar el
suport de l'agrupació a la promoció d'Escombraries Zero com una estratègia central en la prevenció i
reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, a l'indicar que “les polítiques, programes i fons
han de prioritzar la prevenció de la generació de residus, la reducció, reutilizació, reparació,
reciclatge i compostatge com mesures concretes per a estalviar energia i evitar els gasos d'efecte
hivernacle.”
Davant la crisi climàtica, les indústries d'incineració i abocadors estan promocionant aquestes
tecnologies tòxiques i de final “de canonada” disfressant-se d'energia “verda”. Usant noms com
“valorització energètica”, “gasificació” i “plasma”, les empreses de disposició i tractament de residus
han accedit al pressupost públic i a subsidis destinats a la promoció d'energia renovable i alguns
programes “verds”, encoratjant la construcció i expansió de projectes de disposició costosos,
contaminants i nocius per al clima i obstaculitzant els esforços comunitaris per a posar fre a la
generació de residus i l'escalfament global.
Les incineradores emeten per les seves xemeneies més diòxid de carboni (CO2) per unitat
d'electricitat generada que les centrals tèrmiques que operen amb carbó. D'altra banda, els
abocadors són la tercera font d'emissió de metà (CH4) en Estats Units – el metà és un gas d'efecte
hivernacle 23 vegades més potent que el CO2. Les tecnologies de tractament i disposició s'alimenten
dels recursos que hauríem d'estar reduint, reciclant o compostant, com paper, restes de menjar,
plàstics i alumini, i contraresten els esforços per reduir el que rebutgem en primer lloc.
A més, la incineració genera una espiral negativa d'augment del consum d'energia i emissions de
gasos d'efecte hivernacle. Els típics contractes amb incineradores tenen polítiques restrictives que
obliguen a tractar una determinada quantitat d'escombraries. Aquests contractes imposen multes que
actuen com un desincentiu perquè una ciutat millori les estratègies de prevenció de residus i els
programes de reciclatge i compostatge.
Per a més informació sobre escombraries zero i incineració per favor visiti els llocs de GAIA
www.no-burn.org
www.noalaincineracion.org
Per a més informació, per favor contacti a:
Plataforma Cívica per a la Reducció dels Residus: (00 34) 93.680.27.51
GAIA a Manila: Manny Calonzo o Gigie Cruz + 63 2 4364733
GAIA en EUA: Neil Tangri +1-510-684-5476 o Dave Ciplet +1-510-8839490
Països de parla hispana: Cecilia Allen +54 11 4701-6618
GAIA a Europa: Joan Marc Simon +32486832576.
Descargar