Amb els residus no juguem amb foc! Per una moratòria a la incineració de residus.

Anuncio
Plataforma Cívica per a la Reducció dels Residus
Federació Ecologistes de Catalunya
Tel. 936802751 – Fax 936801678
a/e: [email protected]
web: www.ecologistes.cat
AMB ELS RESIDUS NO JUGUEM AMB FOC!
PER UNA MORATÒRIA A LA INCINERACIÓ DE RESIDUS
Les entitats, col·lectius i plataformes que formem part de la Plataforma Cívica per a la
Reducció dels Residus, grup de treball de residus de la Federació Ecologistes de
Catalunya (EdC), manifestem el nostre rebuig a la política de promoció encoberta
d’incineració de residus del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya, tant en instal·lacions de tractament de residus com en plantes
industrials (cimenteres, tèrmiques, de fabricació de calç,..):
-
Perquè contràriament al que va concloure el Parlament Europeu el 13.2.2007
quan va votar en contra de considerar la valorització energètica (incineració) com
a valorització de residus i sí com a tractament finalista, el DMAH considera i potencia
la crema de residus com a valorització energètica en els Programes de Gestió de
Residus Municipals i Industrials aprovats inicialment el 29.11.07 per l’Agència de
Residus de Catalunya.
-
Perquè obvia el principi de precaució de la normativa europea, que ha de regir
qualsevol política de la gestió del risc, avantposant els interessos de la indústria als
de la salut de les persones i la protecció del medi quan promou pràctiques com la
coincineració de residus en cimenteres i tèrmiques.
-
Perquè ignora que l’estat espanyol va subscriure el Conveni d’Estocolm que
compromet a la limitació i control de les emissions de compostos orgànics
persistents (COP’s), ja que promou pràctiques que suposen nous focus de generació
i risc d’emissió d’aquestes substàncies extremadament cancerígenes i tòxiques.
-
Perquè aplica mesures fiscals com un cànon a la incineració de residus de quantia
inferior a d’altres tractaments finalistes com l’abocament (5 €/tn. residus que
s’incineren versus 10 €/tn/residus que van a abocador). Així doncs s’incentiva i
premia aquesta pràctica que pot provocar greus impactes ambientals i sanitaris.
-
Perquè una força política (IC-V) que va defensar la proposició de Llei per prohibir
la incineració de residus a Catalunya a l’any 2000 no pot enganyar a la ciutadania
amb eufemismes com l’”ús de combustibles alternatius” o l’”aprofitament dels
recursos del bressol a la tomba” quan simplement s’està parlant de cremar residus,
tot argumentant l‘acompliment dels compromisos del Protocol de Kyoto per lluitar
contra el canvi climàtic però deixant de banda la gestió sostenible dels recursos, el
concepte de precaució i la protecció de la salut de les persones.
Per tots els arguments exposats, instem al Departament de Medi Ambient i Habitatge
de la Generalitat de Catalunya a:
– Aplicar una moratòria al desenvolupament de qualsevol pràctica
d’incineració de residus
– Desenvolupar una iniciativa legislativa per l’aprovació d’una Llei catalana de
prevenció dels residus.
–
Catalunya, novembre de 2007
Descargar