FLL BCN EUSS Trash Trek Projectes científics Equip Títol 01

Anuncio
FLL BCN EUSS Trash Trek
Equip
01‐LAMARBELLAFLL
02‐ET2
03‐Entity
04‐MONTSERRATIC
05‐ROBONOVA
06‐Niktobot
07‐La Team Play Academy
08‐Bergantins
09‐Marrecs de Vilassar
10‐Masterpieces
11‐Natzaret Area7
12‐Roboticarcs
13‐ANONYMUS SEK
14‐JALEGO
15‐Pàdua Team
16‐Cibernètics
17‐OLITECH
18‐Fast & Curious
19‐GWA Mustangs
20‐ROBOTEA
21‐FULL HD
22‐##BAIXA
23‐ECOSOAP
24‐##BAIXA
25‐American School of Madrid
26‐TEAM‐SURE
27‐HAGRID's SQUAD
28‐Mindstorms
29‐ZUPER Z
30‐Corbs Hackers
Projectes científics
Títol
Un llapis dolç
Un Bàsquet amb L'alumini
(sense títol)
Contenedor Inteligente integrado para ayudar al medio ambiente
Millora en la Gestió dels Residus Tecnològics en l’àmbit urbà
POREXCICLATGE
How to reduce pollution due to batteries
El reciclatge de l’oli de cuina
ELS ULLS DELS CONTENIDORS
Teca‐ Teca: servei públic de carrets de la compra Play for your world. ECOLEGO
El reaprofitament del rebuig del contenidor Gris
Robocycle
Paper de cel∙lofana. El polímer que acaba al blau
Etiquetas por la ecología
Residus nuclears 2.0
ACEITE, UN MOLESTO RESIDUO DOMÉSTICO
RECICLAJE DEL POLIESTIRENO
BREAK THE BAG HABIT
Plataforma web de reutilització de objectes d’un sol us
EcoTuppers
ECOsoap
(no presenta)
El xiclet com a residu problemàtic, propostes, apps i experiments.
Projecte de Millora Reciclatge
UNA APLICACIÓN PARA REDUCIR EL DERROCHE DE LOS ALIMENTOS Bosses de plàstic
Disminuir residus electrònics. CORB MODULAR STReET.K.A.T
Diumenge 28/2/2016
Descargar