Subido por ihintz_mutriku

MENDIAK, SUMENDIAK HIPI (1)

Anuncio
MENDIAK
Mendia goratzen den lur zati bat da.
(El monte es un pedazo de tierra que se eleva.)
Gailur edo tontor batean bukatzen da.
(Termina en una cima.)
Lurrazala osatzen duten plaka handiek elkarrekin talka egiten
dutenean sortuak dira.
(Se originan cuando las grandes placas que forman la corteza terrestre
chocan entre sí.)
Lurrazala tolestu egiten da, eta plaka bat altxatu eta bestea
hondoratu egiten da.
(La corteza terrestre se dobla, y una placa se levanta y la otra se hunde)
HIZTEGIA
Mendi / monte
Lur zati / trozo de tierra
Gailur edo tontor / cima
MENDIAK
Bete hutsuneak.
________________ goratzen den _______________ bat da.
_______________ edo ____________ batean bukatzen _________.
HIZTEGIA
__________________
__________________
__________________
Marraztu mendi bat.
suMENDIAK
Sumendiak, tontorrean zulo bat duten mendiak dira.
(Los volcanes son montañas con un agujero en la cima.)
Zulo horretatik magma irten daiteke.
(Por ese agujero puede salir el magma.)
Plakek elkarren kontra indar egiten dute eta lurrazala tolestu egiten da.
Honela sumendia sortzen da.
(Las placas se chocan unas contra otras y la corteza terrestre se dobla.
Así se forma el volcán.)
Bi plaka banatu egiten dira eta zuloa sortzen da. Hemendik labak irten
dezake.
(Dos placas se separan y se crea un agujero. De aquí puede salir la lava.)
HIZTEGIA
Sumendi / volcán
Zulo / abujero
Gailur edo tontor / cima
Magma
suMENDIAK
Bete hutsuneak.
_____________, tontorrean ______________ duten _________ dira.
_______________ horretatik ______________ irten daiteke.
HIZTEGIA
__________________
__________________
__________________
Marraztu sumendi bat.
__________________
TSUNAMIA-ITSA IKARA
Tsunamiak olatu erraldoiak dira.
(Los tsunamis son olas gigantes.)
Ozeanoan nahasmendu handia dagoenean gertatzen dira.
(Se producen cuando hay una gran agitación en el océano.)
Olatuak OSO handiak izan daitezke eta kalte eta heriotza asko eragin
ditzakete lurra jotzean.
(Las olas pueden ser MUY grandes y causar muchos daños y muertes al
estrellarse contra la tierra.)
Bi plaka itsasoan mugitzen direnean, itsas ikara bat sortzen da.
(Cuando dos placas se mueven en el mar, se produce un maremoto.)
HIZTEGIA
Tsunamia
Olatu / olas
Ozeanoa
TSUNAMIA-ITSA IKARA
Bete hutsuneak.
Tsunamiak _______________ ___________________ dira.
Olatuak OSO ______________ izan daitezke eta __________ eta heriotza
asko eragin ditzakete _____________ jotzean.
Bi plaka _____________ mugitzen direnean, ________________ bat
sortzen da.
HIZTEGIA
__________________
__________________
__________________
Marraztu itsas ikara bat.
LURRIKARAK
Lurrikarak plaka tektonikoak mugitzen direnean gertatzen da.
(El terremoto se produce cuando se mueven las placas
tectónicas.)
Lurra astintzen eta mugitzen hasten da.
(La tierra comienza a agitarse y a moverse.)
Plaka tektonikoak elkarrekin talka egin eta presio bat eratzen dutelako
sortzen dira.
(Surgen porque las placas tectónicas chocan entre sí y forman una
presión.)
Suntsipen handia eragin dezakete lehorrean.
(Pueden provocar una gran destrucción en tierra.)
HIZTEGIA
Lurrikara / terremoto
Mugitu / mover
Lurra / tierra
Astindu / agitar
Suntsipen / destrucción
LURRIKARAK
Bete hutsuneak.
________________ plaka tektonikoak _____________ direnean
gertatzen da.
_____________ astintzen eta _______________ hasten da.
Suntsipen ____________________ eragin dezakete ________________.
HIZTEGIA
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
Marraztu lurrikara bat.
Descargar