Subido por Jan Barcons Belmonte

Apunts socials tema 2

Anuncio
13 colonies:
El Regne Unit tenía 13 colònies a la costa oriental d’Amèrica del Nord. El
4 de juliol de 1776, els habitants d’aquestes colònies es van proclamar
independents i així van néixer els Estats Units d’Amèrica.
Definició revolució francesa:
La revolució Francesa es el moviment polític social i econòmic que passa
a França a partir de 1789. Va portar com a conseqüència la caiguda de
l'antic règim i va establir un govern republicà.
-Van caure la societat estamental
-Va aparèixer les classes socials (classe alta, mitjana, obrera/proletaris)
Causes revolució francesa:
- Desigualtat social i econòmica
-La burgesia vol el poder polític
-Greu crisis econòmica
-Grans despeses en les guerres
Períodes revolució Francesa:
1) Assamblea nacional (1789-1792)
2) Convenció Jacobina (1792-1794)
3) República conservadora o termidoriana (1794-1799)
Grups polítics (convenció):
● Reialistes= -Es formaven per majoria de nobles i clergues
-Eren absolutistes i volen tornar a l’Antic Règim
- Son anti evolucionistas.
● Girondins= -El formaven la burgesia conservadora
-Volen establir el liberalisme
-Són particulars del sufragi censatari (vota només
homes i si tenen un mínim de riquesa)
● Jacobins=-Els formaven la burgesia processista
- Volien establir el liberalisme democràtic
- Partidaris del sufragi universal masculí
-Definició època napoleònica:
S’inicia amb el cop d’estat de 18 de brumari del 1799 i acaba amb la
seva derrota a Waterloo el 1815.
Llibre apartats:
- Els origens de la independència d’estats Units:
El regne unit tenia 13 colònies, aquests territoris havien estat tractats
bé històricament a causa d’una guerra a canadà (guerra de 7 anys) el
regne unit es va quedar sense diners i va decidir començar a buscar
diners als seus propis territoris (13 colònies),el regne unit va decidir
pujar i imposar uns nous impostos en aquestes colònies per tal de tenir
diners i això va ser el detonant de la revolta.
El regne Unit va pujar els impostos i va pujar els impostos del te, això va
fer enfadar a la població i al 1773 es va produir el motí del te, a boston,
van anar als vaixells britànics que importaven el te que hi havien al port i
van tirar al mar els cargaments de te.
Al 1774 es colònies es van reunir a filadèlfia per elaborar una llista
quiexant-se i demanant coses a l'any següent van començar els primers
enfrontaments armats, el 4 de juliol de 1776 es van proclamar la
independència estats units d'Amèrica.
- La constitució dels Estats Units:
“Per fer un país nou cal fer una constitució(la llei màxima d’un estat)”
Al 1787 es van reunir 50 delegats a Filadèlfia, i van preparar el text de la
nova constitució que va entrar en vigor el 1789 que estableix un sistema
polític amb 3 poders:
Poder legislatiu= format per dues cambres(congrés) , el senat i la
cambra de representants
Poder executiu= era exercit per un president escollit per sufragi
universal masculí per 4 anys.
George Washington va ser el primer president dels Estats Units.
Poder judicial= era independent del poder polític, al capdavant hi
figurava el tribunal suprem format per 6 membres nomenats pel
president amb la tasca de vetllar per la constitucionalitat de les lleis.
Problemas hisenda reial:
El problema polític comença en el moment que el govern Francès
demanava diners als nobles .
Una asamblea reunida el 1787 va rebutjar l’impost que planteja el
ministre d’hisenda. La noblesa va exigir la reunió dels estat generals .
L’estiu de 1788 un conjunt de desordre va provocar el nomenament del
anquer reformista Necker com a nou ministre d'Hisenda.
-Asamblea nacional (1789-1792):
El 5 de maig de 1789 es reuniren a Versalles els Estats Generals. Els
representants del Tercer Estat demanaven que es votés per cap i no per
estament.
Els estaments privilegiats es van negar, així que el Tercer Estat es va
autoproclamar Assemblea Nacional.
Així doncs, el 20 de juny els diputats del Tercer Estat es van tancar en la
sala del joc de la pilota fins que hi hagués a França una Constitució.
El rei va concentrar tropes davant de Versalles i la resposta popular va
ser l’assalt a la presó de la Bastilla, símbol de l’absolutisme, el 14 de
juliol.
El triomf popular va obligar el rei a reconèixer l’Assemblea Nacional,
acceptant les seves decisions.
L’estiu de 1789 va tenir lloc una revolta camperola molt violenta
anomenada “la gran por”, el 14 de juliol els camperols van deixar de
pagar impostos senyorials.
-L’obra de l’assemblea constituent:
L'assemblea nacional fa lleis:
1-acabar amb l'antic regim, treu privilegis als nobles
2-declaració drets de l'home i del ciutadà (llibertat, felicitat,igualtat
juridica, llibertat de pensament, economica i de religió, dret propietat)
-Assemblea legislativa:
Lluís XVI contra la revolta va intentar fugir el juny de 1791, ell volia
unir-se als aristotils per prendre París i posar fi a la revolució, mentre
fugia va ser reconegut i detingut a Varennes i va ser obligat a tornar a
París on va quedar sota custòdia.
Un cop elaborada la constitució, l'assemblea constituent es va dissoldre i
es van celebrar eleccions.
L'assemblea legislativa estava dominada pels sectors moderats i
monarques.
El 20 abril de 1792 l'assemblea va declarar la guerra Àustria.
Els francesos van ser derrotats per les tropes austriaques.
-La convenció(1792-1794):
Les masses populars van assaltar el palau de les tulleries els assaltants
eren el grup més radicals “Sant-culottes”
↲
-Ja no se'n refien del rei ni tampoc del govern dels girondins
Lluís XVI va ser executat el 21 de gener de 1793, frança va declarar la
guerra al regne unit i les províncies unides, després el mateix amb Italia i
Espanya.
A l’abril de 1793 es va formar la primera coalició espanya-regne unit
El març de 1793 regió de La vendée.
Es van adoptar mesures represivas contra els enemics de la revolució i
es van crear comités de vigilancia
-La convenció dels jacobins (montagnards):
La victòria dels jacobins dirigida per Robespierre va instaurar una nova
constitució revolucionaria radical que mai es va dur a terme per a
guerra.
Es va instaurar una nova declaració de drets de l’home i del ciutadà que
proclamava la sobirania popular, establia per primera vegada el dret a
la insurrecció contra un govern que violés els drets del poble.
Al setembre de 1793 el nou govern va instaurar el terror , es van fer
execucions en massa, més de 40.000 persones van ser condemnades a
mort hi van haver-hi 200.000 morts per la guerra civil i mig milió de
detinguts.
Es va instaurar:
- la llei del màxim general (fixar preu articles bàsics i salaris)
-la supressió del culte (prohibir fer cerimònies religioses)
-un nou calendari
Finalment robespierre i es seus amics van ser detinguts i guillotinats
sense judici el 27 de juliol de 1794. Així va finalitzar l’etapa més radical
de la revolució.
-La república conservadora (1794-1799):
Reacció termidoriana:
La buresia volia instaurar una república conservadora i censatària i
frenar als extremistes ja fossin jacobins o realistes.
La nova convenció ( juliol 1794 octubre 1975) va tancar clubs i societats
patriòtiques.
Van perseguir els defensors del terror
Els Sans-Culottes van desaparèixer de l’escena política.
La constitució de l'any III era una constitució més conservadora que la
del 1791, establia dues cambres:
1) Consell dels Cinc-cents i consells dels Ancians
2) Sufragi restringit
Aquesta constitució defensa un model territorial basat en departaments
descentralitzats i una política liberal.
La convenció es va dissoldre el 26 d’octubre després de proclamar-se a
constitució.
-El directori:
Va ser l’últimas etapa de la revolució francesa, era un règim que
utilitzava sovint la força per imposar decisions.
Les revoltes populars van ser reprimides
Al 1799 es va fer un cop d’estat per part de Sieyès (havia sigut escollit
director) i Napoleó.
El 18 de brumari (9 novembre 1799) Napoleó amb l'ajuda de l'exèrcit
del seu germà va dissoldre el directori per la força.
Després va prometre als francesos que tornaria a la calma i va forçar el
nomenament de tres cònsols provisionals:
- Sieyès
- Ducos
- -Napoleó
-El consolat:
Napoleó va signar la pau de Luneville amb Àustria i la pau d’Amiens
amb el Regne Unit.
Va Instaurar el concordat= normalitzar les relacions amb l'església
El Papa Piu VII va va acceptar el govern de Napoleó a canvi que Napoleó
pagava el sou dels sacerdots.
El codi civil era un codi que recull de normes i lleis que afecten en les
relacions familiars,socials, econòmiques, de propietat i no comparten
necessàriament pena de presó.
-L’imperi napoleònic:
Al 1804 Napoleó va ser nomenat emperador
Napoleó va fracassar en la guerra contra els anglesos a Trafalgar però
va fer caure Prússia i Àustria
Napoleó al no poder amb el Regne Unit aplica bloqueig
continental(servia per fer caure al regne unit ja que no podia
derrotar-los per armes) per tal de que els països de Europa no poguessin
comercialitzar amb el Regne Unit.
L'ambició de napoleó amb l’objectiu de fer caure rusia es el que inicia la
seva cadencia, no serà capaç de invadir al rei.
El 1812 Napoleó va intentar invadir rusia però aquesta va fracassar la
conseqüència d’això va ser ja que napoleó va dedicar molts esforços a
invadir rusia deixa menys reforços(tropes) a espanya i la revolució
espanyola augmenta i napoleó comença a tenir problemes . En aquell
moment el Regne Unit es va aprofitar i decideix tornar a atacar a
Napoleó.
Napoleó al quedar-se sense poder va anar a l’illa de Ebla, tot i això va
anar cap a marsella per tal de intentar tornar a tenir el poder.
Descargar