QUINES ACCIONS FEM?

Anuncio
Què podem fer?
- Difondre i comunicar la problemàtica actual de l’educació, a
nivell escolar, familiar i social, posant èmfasi en el greu canvi de
valors de la societat.
- Fer accions perquè l'anglès sigui un idioma útil pels nens i
nenes com per exemple la iniciativa de fer les colònies escolars en
anglès sense cap cost addicional per l'escola.
- Subvencionar el 100% de les colònies escolars als alumnes
amb pocs recursos econòmics perquè puguin participar a les colònies
amb els seus companys de classe.
- Fomentar la relació amb altres cultures i el coneixement d’altres
llengües mitjançant l'agermanor entre escoles catalanes i
britàniques inclouent unes convivències anuals a la granja escola.
- Potenciar la cultura de l’esforç com a base educativa en nens i
joves per tal d’aconseguir fomentar l’esperit emprenedor i la
determinació que històricament ha caracteritzat el nostre país i que
en aquests moments està desapareixent en favor de la cultura de la
comoditat més absoluta.
- Potenciar la importància del contacte dels infants amb la natura
per un creixement sa i equilibrat, a més de treballar per ampliar els
coneixements sobre la natura i els animals, així com conscienciar en
el respecte pel medi ambient.
- Treballar i formar per aconseguir implantar un sistema educatiu
basat en l’educació integral de nens i joves, on l’educació
emocional, els hàbits i els valors com a persona formin la base del
treball diari.
- Potenciar l’educació emocional a pares i educadors com a eina
educativa.
- Fomentar la pràctica d’esports com a base per a una vida sana i
treballar cap a una vida poc sedentària.
- Fomentar la figura del cavall i tot el seu món com a eina
educativa i terapèutica i com a esport.
Descargar