Subido por elena_larrea

El pou i el pèndol

Anuncio
El protagonista comença el relat en una cel·la fosca de càstig durant la inquisició . La
tortura consisteix en la solitud, l'abandó, la fam, el fred .
Quan es desperta tracta de saber les dimensions del calabós sense molt d'èxit.
Més tard, intenta caminar en la seva cel·la per a revelar profunda la foscor que li envolta.
Per poc cau en un pou profund que es troba just en el centre del calabós. Per aquest motiu,
es queda en un mateix lloc i finalment s'adorm. Quan desperta, s'adona que li han portat
aigua i menjar. L'aigua portava una droga que li deixa inconscient. Quan torna en si , es
troba lligat a un llit baix de fusta.experimenta angoixa de conèixer la seva pròxima mort
perquè un pèndol descendia sobre ell. S'entreté amb la trajectòria de l'objecte, però
després té una idea . L'home tenia a la seva disposició aliments que compartia amb les
rates. Aconsegueix que els rosegadors tallin la corda que li té lligat i s'allibera.
Immediatament, el pèndol es deté però l'home s'adona ta que li vigilen i que potser
preparen una mort pitjor. L'habitació canvia de forma i redueix la seva grandària i es veu
en el dilema de morir d'aquesta manera o llançar-se al pou. Quan està a punt de caure i
sense més espai per a fugir, totalment desesperançat, una mà li salva. Era un francès
que havia entrat a Toledo i descobert les tortures a les quals eren sotmesos els
infortunats.
Descargar