Copérnico y el centro del Universo

Anuncio
Copérnico y el centro del Universo.
Títol
Gorka Calzada
Autor
El rompecabezas. Col·lecció: [email protected] núm.34
Editorial
123
Nombre de pàgines
Nicolau Copèrnic era el menor de quatre germans. El seu pare, comerciant, va morir
quan ell era encara molt menut. Es va fer càrrec d’ell el seu oncle Lluc que el va
enviar a estudiar a Wloclawek.
Durant la seva permanència a Wloclawek s’interessa pel Cosmos, l’Univers... i també
per teories de savis com Pitàgores, Heràclides o Ptolomeu.
Es trasllada a Itàlia i estudia filosofia, matemàtiques, medicina i astronomia.
Quan acaba els seus estudis comença a treballar com a metge. Malgrat tot, la seva
gran passió era l’astronomia.
Després de molts anys dedicats a escriure la seva obra mestra De revolutionibus
orbium mundi decideix publicar-la sense arribar a imaginar que el seu llibre
revolucionaria el món de l’astronomia...
Descargar