Subido por mintzhollisjawwy

quadre subordinades (1)

Anuncio
IES ALEXANDRE DEULUFEU
Figueres
QUADRE D’ORACIONS SUBORDINADES
de relatiu
substantiva
Completives
(que  O)
d’infinitiu
La subordinada va introduïda
per un relatiu (qui, que, on...)
que no té antecedent dins de
l'oració principal
La sub. és una O introduïda
generalment per la conjunció
QUE (SI)
interrogatives
explicativa
comparatives
La sub. es refereix a tot
l'antecedent.
La sub. es refereix només a
una part de l'antecedent.
Expressen una circumstància
de lloc que sol ser introduïda
per l'adverbi on
Expressen una circumstància
de temps. Poden ser
introduïdes per quan,
mentre, tan aviat com,
abans que, sempre que,
fins que, etc. També el
gerundi o l'infinitiu precedit de
en poden fer aquesta funció.
Expressen una circumstància
de manera
Expressen una comparació
amb l'O principal
consecutives
Expressen una conseqüència
(tan/tant...que, )
adjectiva
especificativa
N
o
s
u
b
o
r
d
i
n
a
d
e
s
c
i
r
c
u
m
s
t
a
n
c
i
a
l
s
a
d
v
e
r
b
i
a
l
s
locatives
temporals
modals
condicionals
concessives
causals
finals
Expressen una condició
introduïda per si, mentre
Expressen un obstacle que
no impedeix l'acció del Verb
Indiquen la causa que
provoca el fet expressat per
l'O principal. Poden ser
introduïdes per perquè, ja
que, com que, a causa de...
Expressen la finalitat de
l'acció de l'O principal i solen
ser introduïdes per perquè, a
fi que, per tal que, per tal
de...
Els qui vulgueu anar-hi aixequeu la
mà./ Comprenc el que dius tu./ Ho
donaré a qui voldré./Recorda't del que
et vaig dir./ És un home molt enyorat
pels qui el val conèixer.
No m'agrada que arribeu tard./ Volem
que ens vingueu a veure
Pujar a la muntanya no és una bona
idea.
Pregunta-li si vindrà./ Heu vist com
marxava?/ No sabem si demà plourà.
Cal tallar els avets, que es van cremar.
(tots els avets es van cremar)
Cal tallar els pins que es van cremar.
(només els que es van cremar)
Ens aturarem on hi hagi un riuet.
Quan arribarà es trobarà sol.
Parlava pel mòbil mentre conduïa.
Aneu a veure-la abans no sigui tard.
Sortint del despatx aniré a comprar.
En sortir del despatx compraré.
Vine sempre que vulguis.
Fes-ho com vulguis./ Parlava com si hi
entengués./ Parlava gesticulant.
No era tan intel·ligent com havia dit./
És més difícil explicar-ho que fer-ho./
No és pas tan alta com sembla.
És tan llarg que no podré llegir-ho en
un dia./ El paquet és massa pesat
perquè el puguis pujar a dalt tota sola.
Si vénen ens quedarem. / Hi anirem
demà a condició que no plogui.
Hi anirem encara que faci mal temps.
Treballaven malgrat que era dissabte.
No ho faig perquè no vull fer-ho. / Ja
que heu vingut, quedeu-vos a sopar./
Com que no tenia diners va pagar amb
la targeta.
L'hi vaig deixar perquè se'l posés.
Ho diu baixet per tal de crear
confiança.
Descargar