Subido por aidacontacto01

Moviment Obrer

Anuncio
MOVIMENT OBRER: s.XIX (1789-1914)
Marxisme o Socialisme Científic:
-
Format per Karl Marx i Engels: El manifest comunista.
Analitzen les lleis que expliquen el funcionament de la societat, sobretot la capitalista.
Funcionaments de les societats: Mitjans de producció+relacions socials de producció.
- Hi ha una lluita de classes: Opressors (controlen l’economia) Vs Oprimits (no
controlen l’economia)
Les etapes històriques estan formades per societats: primitiva igualitarista, esclavista
(amosVSesclaus), feudal (senyorsVScamperols), capitalista (burgesosVSproletaris),
socialista (lluita de classes).
La burgesia era la classe dominant que a través de la Plusvàlua (benefici del capitalista),
dominaven al proletari.
Anarquisme:
-
Format per: Bakunin
Doctrina dels qui pensen que la societat ideal no hauria de tenir cap tipus de govern:
s’oposen a tota forma d’autoritat coactiva i reivindiquen la llibertat extrema.
- S’oposen a:
- L’estat: tot governant es corromp i pretén imposar-se sobre els governants.
- Propietat privada: la consideren un robatori que no respecta la llibertat.
- Religió: Consideren que sotmet espiritualment a les persones.
- ​Proposen:
- La llibertat individual de l’home i de tota societat.
- Abolició del dret d’herència.
- Revolució social o acció directa (terrorisme individual).
- Organització de comunes agrupades en federacions.
Marx (marxistes)
Bakunin (anarquistes)
Concepció històrica
Classes com a protagonistes
Individus i classes com a
protagonistes
Forma d’organització
Partits polítics, obrers i
sindicats
Sindicats obrers
Recolzament social
Obrers industrials
Jornales agrícoles
Forma de lluita
Vagues i revolució obrera
Vagues, revolució obrera i
acció directa
Societat de futur
Dictadura transitòria: del
proletariat a la societat
socialista.
Volen acabar d’arrel amb
l’Estat i implantar una societat
anarquista (Comunes i
federacions)
Propietat
Estatal
Col·lectiva o comunal
1era Internacional: (1864-81)
- La formació de l’associació Internacional dels treballadors es funda a Londres.
- Suposa​ la unió d'obrers de diferents tendències (marxistes, sindicalistes, anarquistes…).
-
El consell General té dos principis bàsics:
- Aconseguir l’empancipació de la classe obrera.
- Conquerir el poder polític: Vaga com a forma de lluita i formació de partits polítics
nacionalistes.
- Reivindicacions:
- Jornada laboral de 8 hores.
- Supressió del treball infantil.
- Millora de les condicions laborals de les dones.
- Desaparició de l’exèrcit.
- Socialització dels mitjans de producció.
L’associació Internacional dels Treballadors ​és important per:
- Ser una tribuna de discussió política.
- Organitzar els obrers en una organització supranacional.
- Reforçar la consciència de classe del proletariat.
- Estendre la lluita sindical i política dels obrers.
-​ Comuna de París:
- Els alemanys posen setge a parís i derrotens als francesos a la guerra franco-prussiana.
- Els obres organitzen una insurrecció que triomfa i proclama la COMUNA DE PARÍS.
- Durant 54 dies apliquen reformes radicals: Nacionalització dels béns del clergat, supressió
del lloguer de les vivendes i transformació de les empreses cooperatives obreres.
2na Internacional:
- Es funda a París el 1889, quan es celebraven uns congresos commemoratius de la pressa
de la Bastilla (coincideix amb la conmomeracio del 100 aniversari de la Revolució Francesa),
i dura fins la 1era GM (1914-18).
- Diferècia amb la 1ra Internacional:
- Ideologia: Sense anarquisme
- Confederació dels partits nacionalistes autònoms: Cada organització mantenia la
seva autonomia.
- A la 2na Internacional ​Reclamen:
- Lleis de protecció dels treballadors.
- Jornades de només 8 hores.
- Sufragi Universal: consisteix a dotar del dret a vot tota la població adulta d'un Estat​,
independentment de la seva raça, sexe, creences o condició social.
- Afiliació dels treballadors als partits socialistes.
- Accés dels socialistes al poder polític.
- Fi de la discriminació sexual.
- Que els treballadors no estiguin obligats en participar en guerres carlistes.
- Símbols​ que es van instaurar del moviment obrer:
- El cant
- Festa 1 Maig (dia del treballador)
- La bandera roja
- Grans debats sobre:
- ​Revisionisme: ​Revolució en forma de lluita i només burgesos en els governs. -Va plantejar-se la
idea de participar en partits burgesos de coalició, però es va decidir no fer-ho.
- ​Colonialisme​: Forma d’explotació capitalista dels països rics sobre els pobres.
-1era Guerra mundial:​ Expressió de lluita capitalista entre burgesia i altres països.
El nacionalisme triomfa sobre el socialisme.
Fi de la II Internacional:
La Internacional començà a entrar en crisi quan en la primera Guerra Mundia deixaren de reunir-se.
Es va convocar la Conferencia de Zimmervald (1915) per evitar el trencament de la Internacional.
NO obstant, l’esclat de la revolució russa provocà la crisi definitiva de la Internacional degut a les
diferents postures que es mantenien front aquesta revolució.
El 1919 els bolxevics funden una nova internacionalització comunista a causa de la validesa de les
tesis revolucionàries, aquesta substitueix a la 2na.
Descargar