Subido por myrnagape

Memoria monitora tiempo libre

Anuncio
MEMÒRIA DE
PRÀCTIQUES
DINAMITZACIÓ
D’ACTIVITATS DE LLEURE
EDUCATIU INFANTIL I
JUVENIL
Isabel Maria Riego Pedrera
Fundesplai – Myrna Gabaldá
19130 Octubre 2019
1
Índex
PRIMERA PART....................................................................................................pàg. 3
1.Introducció..............................................................................................................pàg. 4
2.Pressupòsits o condicions d’entrada: on som.........................................................pàg. 4
2.1.El medi social dels infants i l’entitat de lleure....................................................pàg. 5
2.2.L’entitat d’educació en el lleure que organitza l’ activitat de vacances..............pàg. 6
2.3.L’activitat de vacances........................................................................................pàg. 7
2.4.Lloc de realització de l’activitat de vacances......................................................pàg. 8
2.5. El grup d’infants.................................................................................................pàg. 9
2.5.1.Dades generals..................................................................................................pàg. 9
2.5.2Característiques generals de la vida del grup....................................................pàg. 10
2.6.L’equip de monitors............................................................................................pàg. 11
3.Objectius educatius: on volem arribar? .................................................................pàg. 12
3.1.Objectius educatius generals de l’activitat de vacances......................................pàg. 12
3.2.Objectius educatius específics de l’activitat de vacances..................................pàg. 16
4.Mitjans educatius: com ho farem per arribar-hi?..................................................pàg. 16
4.1.Centre d’interès/projecte....................................................................................pàg. 16
4.2.Planning d’activitats de l’activitat de vacances................................................pàg. 16
4.3.Aspectes generals d’organització......................................................................pàg. 20
4.3.1.Horari base.....................................................................................................pàg. 22
4.3.2.Organització de l’equip de monitors..............................................................pàg. 22
4.3.3.Organització del grup d’infants.....................................................................pàg. 23
4.4.Relació educativa del monitor amb els infants.................................................pàg. 24
4.5.Relacions generals............................................................................................pàg. 25
4.5.1.Relacions amb les famílies............................................................................pàg. 25
4.5.2.Altres relacions..............................................................................................pàg. 25
SEGONA PART...................................................................................................pàg. 26
1.Nom de l’activitat................................................................................................pàg. 26
2.Programació de l’activitat...................................................................................pàg. 27
2.1.Objectius educatius específics de l’activitat....................................................pàg. 27
2.2.Motivació/ambientació....................................................................................pàg. 27
2.3.Descripció de l’activitat...................................................................................pàg. 28
3.Realització de l’activitat.....................................................................................pàg. 28
4.Avaluació de l’activitat.......................................................................................pàg. 29
TERCERA PART...............................................................................................pàg. 30
2
PRIMERA PART
1. Introducció
Sóc Isabel Maria Riego Pedrera i tinc 43 anys. Des del moment que vaig complir els 18 i
vaig escollir el meu futur acadèmic, ja tenia present que volia treballar amb nens i nenes
de diverses edats. Però vaig començar una altra professió que també m'agradava. Passats
els anys he fet moltes coses i he estat en molts llocs de treball en diferents zones.
Actualment sóc mare de dos fills i estic casada, he treballat fent suplències de cuinera en
escoles públiques. L'he deixat aparcat per fer el curs perquè treballant en el col·legi m'he
animat a fer el pas. Va ser aquí on vaig tenir el primer contacte directe amb nens i joves i
on vaig començar a formar-me en l'àmbit del lleure.
Aquest any 2019 vaig decidir començar el curs de monitor de temps de lleure que s'oferia
en el Prat de Llobregat, gràcies a un contacte a través d'una amiga i vaig informar-me a
l'oficina de treball aquí on jo visc Cornellà de Llobregat, per informar-me, i començar el
curs de monitor de temps de lleure, que començava aviat amb l'oportunitat de fer el que
sempre m'agradava i l'oportunitat d'aprendre cada dia coses noves a través d'aquesta
oportunitat i d'aquest curs. Aquest mateix any em van trucar per dir-me que estava
seleccionada i tenia la possibilitat de començar per fer el curs. Ràpidament vaig
organitzar-me a la meva vida quotidiana per tenir-ho tot preparat per començar, amb
molts nervis, moltes ganes i il·lusió; conèixer aquest ram amb tants camps oberts, i tant
per
aprendre
en
un
món
t'han
expandit
i
emocionant.
Les pràctiques les he fet a Escola Antoni Gaudí (Sant Boi de Llobregat). A través
de Fundesplai (El Prat de Llobregat), on he fet el teòric i activitats d'Educació del temps
de lleure educatiu infantil i juvenil, a través del SOC. Puc dir que el treball m'ha agradat
molt. En relació amb tots els monitors i coordinadors de l'equip ha estat molt satisfactori,
també amb els nens i nenes i els joves d'aquest col·legi on he estat.
Considero que encara em fa falta molta més formació teòrica i pràctica que en els pròxims
anys espero poder realitzar.
3
2. Pressupòsits o condicions d’entrada: on som?
El Casal d'estiu on he realitzat les pràctiques com a monitora es diu Antonio Gaudí. Es
tracta d'un col·legi públic que imparteix educació infantil i primària durant el calendari
escolar, situat a Sant Boi de Llobregat al carrer Picasso núm. 3,concretament al barri
de Mariano.
Aquest barri es considera el nucli més poblat de Sant Boi, on es concreta més població.
El col·legi Antonio Gaudí, disposa de les instal·lacions pròpies i necessàries per a la
realitat d'una escola moderna.
Disposa de tres plantes, dues de les quals s'utilitzen per donar les classes als nens d'infantil
i de primària. Té una biblioteca actualitzada on predomina una diversitat d'obres i contes
infantils pels nens i nenes, un menjador, un gimnàs i dos patis, un amb un sorral, i un
altre, on es troben els camps de futbol i de basquet. Abans d'entrar als camps, hi ha una
font.
Totes les seves instal·lacions estan dotades de rampes i d'entrades amb ascensor, d'aquesta
manera facilita l'accés a qualsevol persona que tingui mobilitat reduïda. Les aules són
bastant amples i tenen integrat un lavabo al seu interior.
El col·legi Antonio Gaudí parteix d’uns trets d’identitat bàsics que són la seva carta de
presentació cap a un públic interessat a formar part de la seva comunitat educativa. Els
seus idearis són els següents:
o Som una escola catalana. La llengua catalana és
la llengua vehicular i
d’aprenentatge de l’escola. Aprenem en català, el castellà i l’anglès.
o Som una escola acollidora i integradora. Ens centrem en els persones, en la
comunicació personal i en l’afecte i compartim valors que ens enriqueixen a tots.
o Som una escola plural, laica i educadora. Eduquem en la diversitat i en la
convivència basada i en el respecte, en el reconeixement de cada nen o nena i en
el diàleg.
o Som una l’escola oberta a l’entorn,a les noves necessitats personals, socials, medi
ambientals, comunicatives, tecnològiques...
4
o Entenem l’educació com el desenvolupament integral de totes les capacitats i
habilitats personals, social, intel·lectual, artístiques...dels nens i nenes.
o Considerem el nen i la nena protagonista del seu propi aprenentatge i li oferim els
ajuts que necessita.
o Potenciem l’autonomia personal i l’adquisició dels valors i coneixements per
créixer com a persones.
o Aprenem a conviure a l’escola per desenvolupar-nos com a ciutadanes en la nostra
societat.
o Fomentem la participació, la comunicació i la cooperació entre els alumnes i amb
les famílies.
2.1.El medi social dels infants i l’entitat de lleure
L'entitat que representa el meu casal d'estiu es diu Fundació Catalana de l'Esplai
''Fundesplai¨ i es troba a la ciutat del Prat de Llobregat, concretament, en el barri de Sant
Cosme i San Damián, i es troba al carrer Riu Anoia, als afores del Prat de Llobregat,
ofereix un ampli conjunt de programes, campanyes i activitats a favor dels infants, joves,
i famílies, tals com esplais, centres oberts, casals, colònies o campaments entre diverses
ciutats del Baix Llobregat.
El Casal d'estiu on he realitzat les pràctiques, és un col·legi públic i es diu Antoni Gaudí,
situat a Sant Boi de Llobregat al carrer Picasso. Aquest barri un dels més poblats de sant
Boi, on es concreta més població, uns 35.000 habitants aproximadament.
El barri neix entre el segle XVI i el XVII amb la construcció de les primeres masies que
van formar la ciutat.
Després, entre el segle XIX i el XX, va haver-hi un creixement bastant important de la
població que va comportar la urbanització del barri i de la ciutat. Actualment, és un barri
residencial dividit en dues zones, una alta i una més central, on l'alta està formada per
habitants bastant adinerats que viuen a les cases més luxoses de la ciutat, i la zona central,
està habitada per persones de classe mitjana, treballadora e immigrants de diferents parts
del món.
5
El barri disposa de nombroses infraestructures: col·legis parcs, esglésies, poliesportius,
casals de barri..... Entre altres instal·lacions. El col·legi Gaudí es troba al costat del
col·legi concertat dels Salesians, que imparteix les classes des d'infantil fins a l'ESO.
Bastant a prop també es troba el col·legi concertat anomenat "Santo Tomás", on es troben
nens i nenes que cursen infantil i primària. Relativament a prop trobem l'ajuntament i
l'estació de ferrocarril de la ciutat.
L'origen de l'escola s'inicia cap a l'any 1978 a partir d'un fenomen reivindicatiu, degut a
que els veïns de Mariano exigien la creació d'una escola per als residents d'aquests
carrers.
Es demanava l'escolarització de 300 nens i nenes que no disposaven de plaça escolar. Es
van iniciar unes manifestacions populars, on els nens i nenes i els mestres donaven les
classes a un parc, sent l'origen de la protesta. Això esdevingué entre els mesos de setembre
i desembre del 1978,i quan el fred impedia realitzar les classes al parc i als carrers, al
local on avui es troba el casal de barri al carrer Eusebi Güell. Les reivindicacions
comptaven amb el suport majoritari dels habitants de Sant Boi. Més tard, aquestes
manifestacions van portar a la posta en marxa d'un projecte d'escolarització provincial en
uns barracons al col·legi públic Mariano. Finalment, un any després, la creació del
col·legi va ser una realitat i un triomf pels habitants de la ciutat. Amb el pas dels anys,
l'estructura de l'edifici s'estava quedant antiga i hi havia risc que es vingués a baix. Per
tant, es va decidir reformar-lo, enderrocar-lo i construir-lo de nou. L'any 2012,quan
encara s'estaven realitzant les seves obres, es va construir un nou col·legi al barri Mariano,
anomenat "Els Garrofers", situat al carrer Salvador Aulestia i Barriach. És en aquest nou
col·legi on es van traslladar els antics alumnes de l'escola Antoni Gaudí fins que les obres
de la nova escola van finalitzar. El nou edifici disposa de les instal·lacions pròpies i
necessàries per a la realitat d'una escola moderna del segle XXI.
6
2.2.L’entitat d’educació en el lleure que organitza l’activitat de vacances
Fundesplai, neix l'any 1969 a l'Hospitalet, en un barri molt emblemàtic obrer d'aquesta
ciutat com és Bellvitge, quan un grup de joves va començar a fer un esplai per als nois i
noies que vivien en un barri marginal. Per tant neix amb una voluntat de canvi i de
transformació, per donar una oportunitat a aquelles persones que no la tenien. I al cap de
poc temps, es va convertir en una realitat i una manera eficaç d'atendre i educar en valors
als infants i adolescents que vivien en un context marcat per la precarietat.
Volien convertir l'esplai en un model d'intervenció comunitària, educativa i social, amb
possibilitats de poder traslladar aquest model on fos necessari. I en poc temps, es va
començar a créixer per al conjunt d'Espanya i per diversos països de Llatinoamèrica.
L'any 2007, la Fundació va ubicar la nova seu central al barri de "Sant Cosme".
2.3. L’activitat de vacances
o Tipus d’activitat: Casal d’estiu Municipal 2019
o Lloc de realització: Escola Antoni Gaudi, Sant Boi de Llobregat.
o Inici del casal:
-
1a quinzena: del 25 de juny al 12 de juliol.
-
2a quinzena: del 15 al 31 de juliol.
o Coordinador/a: José Garcia.
7
2.4.Lloc de realització de l’activitat de vacances
Qui Organitza el casal:
El Casal d’estiu organitzat per L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i gestionat per
Fundesplai.
Fundesplai, té per missió: “educar els infants i els joves en el lleure i promoure el
desenvolupament associatiu, amb voluntat transformadora i d’inclusió social”.
La missió de FCE es concreta en la prestació de serveis i programes educatius integrals a
les escoles,la gestió d’equipaments i programes d’educació ambiental, cursos de formació
i serveis de gestió per al món associatiu i projectes per la inclusió digital. Integra també
l’acció d’una Federació i dels seus 60 centres d’esplai.
La proposta global de serveis de lleure de la FCE es caracteritza per:
o Una voluntat educativa.
o Una aposta per la qualitat dels serveis.
o Un compromís per la responsabilitat.
o Una opció per la inclusió i la transformació social.
8
2.5.El grup d’infants
2.5.1. Dades generals
Primera quinzena i segona quinzena:
1ª Quinzena
2ª Quinzena
Número d’inscrits en total Número d’inscrits en total Número d’assistents:
en
el
casal,
primera en
segona Tots els inscrits, en el
quinzena: 77 nens i nenes. quinzena: 65 nens i nenes. Casal.
Grans, mitjans i petits.
CASAL
el
casal,
Grans, mitjans i petits.
ANTONIO Primera quinzena becats
Segona quinzena becats
GAUDÍ 2019
Grans
22 becats dels quals 14 es 15 becats dels quals 8 es
queden al menjador.
En
total
en
les
queden al menjador
dues
quinzenes de nens amb
necessitats especials: 5
Mitjans
26 becats dels quals 17 es 23 becats dels quals 17 es
queden al menjador.
En
total
quinzenes
en
les
queden al menjador
dues
de nens amb
necessitats especials: 6
Petits
29 becats dels quals 16 es 27 becats dels quals 15 es
queden al menjador.
En
total
en
les
queden al menjador
dues
quinzenes de nens amb
necessitats especials: 2
9
El meu grup d’infants ha anat variant en nombre de nens i nenes segons la quinzena en la
qual ens trobàvem en el casal. El casal d’estiu es dividia en dues quinzenes: la primera,
va des el 25 de juny fins al 12 de juliol, i la segona, des del 15 de juliol fins al 31 de juliol.
Les famílies a l’hora d’inscriure’s en el casal podien escollir que el seu nen o nena vagi
la primera quinzena, la segona o les dues. Com hem tingut de tots els casos.
2.5.2. Característiques generals de la vida del grup
El grup de petits del casal es caracteritza per la seva diversitat i heterogeneïtat, ja que està
format per nens i nenes de diferents edats (P3, P4 i P5), sent els que tenen cinc anys el
grup majoritari. És un grup que està molt bé representat, tant els nens com les nenes, ja
que el número d’uns i d’altres és quasi el mateix.
La gran majoria dels nens i nenes que assisteixen al casal són de pares i mares treballadors
residents a Sant Boi. Molts tenen als seus germans en altres grups del casal (mitjans o
grans) on a les estones de temps lliure i de menjador volen compartir el temps junts.
Alguns d’aquests acaben venint al casal abans que la resta, utilitzant el servei d`acollida
que comença a les 08:00 del matí, ja que els seus pares han de treballar aviat, i altres, es
queden fins després que finalitzin els tallers, quedant-se al menjador i al gimnàs del casal
fins a les 16.30, un cop que els seus pares l’hagin vingut a buscar.
Dins del grup tenim un sector de nens i nenes becats provenen de famílies magrebins, i
presenten algunes necessitats específiques a l’hora de quedar-se al menjador com la de
no poder menjar determinats tipus de carn.
La relació entre tot el grup i trajectòria dels nens i nenes amb la convivència, és molt
satisfactòria i molt gratificant per la nostra part de l’equip de monitors, es pot dir que
continua formant un grup caracteritzat per molt bona relació entre ells a causa de l’etapa
ja viscuda conjuntament a la primera quinzena, exceptuant les relacions entre tres infants
que ara comentaré. Començant per què cada dia presenta un procés d’adaptació molt
difícil a l’hora de sortir de casa i quedar-se en el casal, i començar a plorar i plorar, fins
que no passava una llarga estona i es calmaven. Després quan es calmaven, s’ho passaven
molt bé tots en el casal, relacionant-se i jugant amb tots sense cap problema amb la resta
dels seus companys. Tots tres feien igual.
En el grup es donen tot un seguit d’interaccions que generen aprenentatges. Amb una
acció, intencionalitat, reben les influències educatives del monitor/a i de tota l’entitat.
10
No són grups totalment espontanis, grups naturals, sinó que són grups “institucionals” Heterogenis. En les activitats del casal la formació dels grups com una forma
d’organització i de treball educatiu. És el millor format per treballar la cooperació,
l’acceptació, el compromís, l’afecte, l’aprenentatge...
El grup satisfà necessitats molt importants i és el millor entorn per treballar algunes
dimensions o determinats objectius.
2.6.L’equip de monitors
Coordinador
*Jose Garcia
Monitors grup de Monitors grup de Monitors grup de
petits
mitjans
grans
*Rocío
*Adela
*Adrián
*Carol
*Jack
*Dídac
*Maite
*Eunice
*Gemma
*Laura
*Isabel (pràctiques) *Silvia
pràctiques)
11
( *Sonia (pràctiques)
3. Objectius educatius: on volem arribar?
3.1. Objectius educatius generals de l’activitat de vacances
Des de fa més de vint anys, Fundesplai està desenvolupant programes pedagògics entorn
dels valors humans, adreçats als centres d’esplai i a les entitats de lleure de Catalunya.
Aquests programes es mostren propostes d’intervenció educativa de caràcter lúdic,
dramàtic, ecològic, plàstic, musical... Que es vertebren en centres d’interès i projectes que
es concreten en:
o Un conjunt de continguts, triats especialment per ser viscuts i treballats en el marc
del lleure, i adaptats a cada etapa evolutiva.
o Uns espais d’experiència i de sensibilitat on relacionar els continguts del
programa: el jo individual, la família, la colla d’amics i amigues, el barri, la ciutat
o el poble, la comarca, Catalunya, el món.
o Un conjunt d’activitats al voltant del centre d’interès de i de projectes, que
concreten els continguts i estimulen la participació dels infants, dels adolescents,
de les famílies, i dels equips educatius.
Partint d’aquesta base, el casal d’estiu del Gaudí proposa un projecte educatiu vinculat a
les premisses ja indicades de Fundesplai.
Els seus projectes s’orienta al voltant de quatre valors que formen l’ideari de la seva
proposta educativa: utopia, iniciativa, solidaritat i felicitat. Aquests quatre grans pilars
expressen una orientació genèrica en el treball educatiu per aprofundir en les actituds i
els valors humans dels infants, de manera que aquests se sentin protagonistes i
constructors d’un món millor.
❖ Utopia: Avançar cap a un món més just, vers una societat on les persones tinguin
l’oportunitat de participar en tots els àmbits de la societat en igualtat de drets.
❖ Iniciativa: Promoure el compromís i la participació en accions que contribueixin
a fomentar la inclusió de totes les persones.
12
❖ Solidaritat: Crear llaços amb les persones que es troben en situacions de
vulnerabilitat i mostrar sensibilitat davant les situacions de discriminació i
injustícia.
❖ Felicitat: Aprendre a estimar-nos i a estimar els altres. Fruir de la diversitat, d’allò
que ens aporta l’altre i viure la diferència com a oportunitat de creixement i
enriquiment.
A més a més d’aquest projecte, Fundesplai també pretén posar una mirada educadora a
qualsevol activitat, així d’aquesta manera s’aconsegueix impartir una formació i educació
no sexista, recollint les actuacions i les aportacions socials i culturals de les dones i els
homes, i reconèixer i respectar la diferència sense silenciar-la ni jerarquitzar-la. Pretén
ser una proposta atractiva i engrescadora que busca com a màxim objectiu finalitzar amb
els estereotips sexistes que encara predominem en aquesta societat.
Tots aquests valors tenen la cerca d’uns objectius específics, els quals ara comentaré:
o Que els infants i joves assoleixin l’autonomia personal a partir de l’adquisició
d’hàbits socials i personals i, molt particularment, de tots aquells que tenen a viure
amb els comportaments saludables.
o Que els infants i joves aprenguin a compartir, a acceptar que no estan sols, que els
altres són importants. Començar a pensar i treballar per millorar la mateixa vida i
la de les persones properes.
o Que els infants i joves s’esforcin personalment en l’autocontrol.
o Que els infants i els joves s’aproximin a l’entorn social, cultural i natural utilitzant
les capacitats intel·lectuals pròpies del seu moment evolutiu.
o Que els infants i els joves gaudeixin de les activitats, de les amistats, que
aprenguin a expressar-se en positiu, valorant amb optimisme i superant les
dificultats.
13
Eixos metodològics:
Com a eixos metodològics entenem els principals camins pels quals transcorre l’acció
educativa en el lleure. Són els nostres itineraris indispensables per canalitzar i assolir els
nostres objectius, i per tant són els nostres espais que necessitem per treballar els mitjans
educatius. Els eixos metodològics són totalment necessaris per a la feina del monitor/a i
en el món del lleure, per a evitar les improvisacions. Han de tenir una aprovació i un
seguiment extern fora del lloc concret on es realitza l’activitat. En el cas del casal d’estiu
del Gaudí, l’entitat externa que la regula és Fundesplai.
Fundesplai defineix quatre principals eixos metodològics: el grup, l’activitat, el medi i la
persona.
o El grup: Tot el procés educatiu de l’infant i l’adolescent s’orienta inicialment cap
a la seva socialització. L’antinòmia individu -col·lectivitat genera, des dels
primers dies de la vida de l’infant fins a l’edat adulta, unes tensions que tenen per
objecte l’equilibri entre les dues realitats. La col·lectivitat és un espai natural de
desenvolupament i participació, i per això esdevé un dels eixos bàsics de la nostra
acció educativa. El grup és considerat com un “laboratori de pràctiques” dels
quatre grans objectius educatius: utopia, solidaritat, iniciativa, i felicitat.
o L’activitat: L’infant vol tocar, manipular, transformar les coses que l’envolten,
experimentar. Ens eduquem a partir de l’experiència de l’acció envers el medi, a
partir de la vida. Els infants i els adolescents viuen els esdeveniments quan són
els protagonistes i poden expressar-se i intervenir-hi. Aquesta és la manera que
les experiències esdevinguin educatives i enriquidores.
o L’activitat és un medi educatiu bàsic en l’educació en el lleure; és, tal vegada,
l’eix metodològic històricament més significatiu i representatiu de la identitat dels
moviments del lleure.
o El medi: L’infant creix, s’enriqueix i madura a partir de les interrelacions que
estableix amb el seu medi. L’apropament i la descoberta del medi es fa en forma
d’anells concèntrics que es van eixamplant com els anells de creixements d’un
arbre. Del medi extreu les experiències que el van formant com a persona. No
tindria sentit una acció educativa desarrelada del medi que envolta l’infant i el
jove. El medi és, alhora, font d’interpretació del comportament i desenvolupament
de l’infant.
14
o La persona: La dimensió individual de l’educació exigeix un espai metodològic
específic, adreçat a treballar tots aquells aspectes que afavoreixen la maduració
psicosocial de la persona, la interiorització de la diversitat, la cura de la salut
personal, la llibertat, l’acceptació i l’autoestima.
L’objectiu principal del casal d’estiu és formar un espai de convivència inclusiva on es
vetlli per promulgar la igualtat, el reconeixement i el respecte a tothom. Treballar perquè
això contribueixi al fet que els infants, joves i famílies ho apliquin altres àmbits de la seva
vida.
Els principals receptors d’aquestes premisses seran els infants i adolescents, les famílies
i l’equip de monitors i monitores.
El casal d’estiu Gaudí també té uns objectius de caràcter específics, que no només
s’inspiren en les directrius marcades per Fundesplai,si no que es podien denominar com
a part del seu propi ésser. Aquests objectius específics varien segons el grup al qual ens
dirigim, dependent de les edats dels nens i nenes. El casal presenta els seus objectius
específics segons siguin nens i nenes que tenen entre tres i vuit anys, o nens i nenes que
tenen entre vuit i dotze anys.
15
3.2. Objectius educatius específics de l’activitat de vacances
o Anatomia personal: Tenir consciència d’un mateix. Tots tenim una identitat i unes
característiques pròpies que ens diferencien de la resta dels companys i
companyes.
o Tenir capacitat per expressar amb paraules les idees i opinions. Assumir
responsabilitats individuals en l’àmbit personal i familiar, així com petites
responsabilitats en els afers col·lectius; posar en pràctica la capacitat de
compromís i exercir el rol de representant del grup.
o Autogestió de grup: Millorar els coneixements mutu, identificar-se amb el grup.
o Començar a assumir petites responsabilitats dins del grup i en la preparació
d’activitats i projectes senzills.
o Compromís social: Millorar els coneixements del poble i adonar-se de com hi
contribueix tothom; espais naturals, entitats socials, comerç...
4. Mitjans educatius: com ho farem per arribar-hi?
4.1. Centre d’interès/projecte
El centre d’interès és l’element en el qual centrem totes les nostres activitats a través d’un
fil conductor. Ha d’aconseguir engrescar i motivar a tot el grup i fer-ho plenament
participatiu.
Serà el nostre mitjà per a complir els nostres objectius.
El centre d’interès que presenta aquest any el nostre casal d’estiu és “la Carlota en acció”.
La Carlota s’ha adonat que hi ha moltes coses que no li agraden del lloc on viu fa dies
que hi pensa i ... Perquè no canviar-ho?.
Amb els seus amics, el Merlí, el Marc, la Berta i el Miquel han decidit crear una nova
ciutat. Avui sobrevolen els terrenys en globus, des del cel ara només es veu un prat verd,
ple d’herba, però quan acabin de construir la ciutat entre tots plegats serà meravellosa.
Vols venir amb nosaltres a construir-la?
Junts pensarem com fer una ciutat on la igualtat, el respecte, l’empatia, la cura i l’empenta
en siguin els fonaments per tal de construir una ciutat oberta a tothom on els infants
tinguin veu i hi puguem participar”.
16
·Setmana del 25 al 29 de juny
On visc: empenta
Com és el lloc on visc? Quines coses m’envolten, m’agraden? Durant aquesta setmana
redescobrirem les característiques del lloc on vivim per tal de fomentar l’empenta i la
visió transformadora del que ens envolta.
·Setmana d’1 al 5 de juliol
Els carrers i places: Cura
Durant aquests dies treballarem la cura dels espais que ens envolten i imaginarem els
nostres espais ideals on construir el municipi ideal de Sant Boi.
·Setmana del 8 al 12 de juliol
Els edificis: Convivència
La passió dels infants per les construccions i per la creació d’espais és ben coneguda per
aquest motiu potenciarem la imaginació creant el nostre municipi ideal. Com serà? Molt
alta o baixeta i amb molt de jardí per poder jugar?
·Setmana del 15 al 19 de juliol
La població: Igualtat
Com hauria de ser les persones que viuen al nostre municipi? Aquesta setmana a través
de jocs i activitats treballarem els valors d’igualtat i empatia fonamentals en una societat
respectuosa amb els altres i amb l’entorn.
·Setmana del 22 al 31 de juliol
Serveis: Estereotips
Tota comunitat necessita serveis que els ajudin en el dia a dia: escombriaires,
infermers/es, bombers/es, conductors/es d’autobús... Durant aquesta setmana aprendrem
quins serveis hi ha i que fan alhora que visualitzarem i trencarem estereotips.
17
4.2. Planning d’activitats de l’activitat de vacances
18
19
Aquets quadres són cada setmana de casal, per el grup meu de petits, amb qui vaig fer les
pràctiques. Comptant que algunes setmanes, hem rotat amb els Grans i els Mitjans,
perquè estiguessin amb tots els infants, dels grups del casal.
4.3. Aspectes generals d’organització
La benvinguda es realitzava al pati del casal. Quan entraven els nens i nenes s’anaven
asseient a terra. Tots els dimarts aquest horari tenia variacions, ja que a primera hora,
després de fer la benvinguda, sortíem del casal per anar a la piscina. El trajecte ho fèiem
caminant. Anaven en files de dos en dos, tots junts.
Un monitor anava al davant del grup, un altre monitor anava al mig i jo i s’encarregaven
de tallar el tràfic quan havíem de creuar, i altre monitor quedava a darrere del grup, per
què cap nen o nena es quedés enrere.
L’horari de la piscina era de 11h a 12h, mas o menys, tenen en conta que anaven amb els
més petits. A l’hora de canviar-nos anaven tots junts al vestuari, i ens reuníem a la gespa
de la piscina, per organitzar-nos. A l’arribar al casal, ens asseiem a terra, i no realitzaven
la remullada aquest dia al casal, així aprofitaven més temps al parc de la muntanyeta,
dintre del casal, per fer jocs cooperatius amb tots els nens i nenes, que els agradava molt.
L’horari a vegades també tenia modificacions, si realitzaven algunes excursions, i
dependent del temps si feia calor, ho hi havia dies que estava el dia fosc, amb núvols i
feia pluja. I teníem altra alternativa.
Cada dia en el casal sorgien conflictes entre alguns nens i nenes, per qualsevol cosa, sense
arribar a més. Quan m’adonava que estaven discutint em posava a parlar amb ells, per
intentar solucionar-lo i m’havia de posar una mica més autoritària, junt amb altre monitor.
Menjador i racons
Un cop acabada la jornada d’un dia,l’equip de monitors ens reuníem per a fer la valoració
diària per després entregar-la al coordinador José. Mentre que el grup de nens i nenes que
es quedaven al menjador, passava al gimnàs o jugaven al patí, amb la resta del grup que
quedava al casal, i dels altres monitors/es.
Aquest espai de racons agradava molt a tots els infants, ja que aprofitaven aquesta estona
per jugar amb la resta de nens i nenes del casal. En aquest temps, alguns nens i nenes dels
grups de mitjans i grans, ajudaven per posar la taula, i cap a les 14:30 més o menys, ens
20
cridava per grups els petits mitjans i els grans, per anar al menjador, rentar-nos les mans
i asseure a la taula.
Al nostre grup de petits on jo estava, li servien el plat nosaltres a la taula, a cada nen i
nena. Sempre ens fixaven en el fet que nen o nena, era intolerant, o no podia menjar por,
o carn... Etc,etc.
Un cop que acaba l’hora de menjar, cadascú netejava el seu plat i l’espai de la taula on
havia menjat, per poder sortir del menjador i passar a l’espai de racons. L’espai de racons
era un temps més lúdic tant per als infants com per l’equip de monitors/es, era semblant
a l’estona que havia abans de menjar, ja que els nens i nenes deixaven de formar part
només del seu grup, per passar l’estona amb la resta del casal.
Els racons es realitzaven en diferents llocs, tant al gimnàs, com a les pistes del pati o
inclús al mateix porxo de l’escola. Al grup de petits els hi agradava ajuntar-se amb els
més grans.
Cap a les 16:10h, ordenaven els racons, els nens i nenes agafaven les seves motxilles i
ens dirigim cap a l’entrada de l’escola, on allà esperaven l’arribada dels seus familiars.
Remullada
Cada dia al casal, a l’hora on el sol més arriba a cremar, es va a les pistes del pati de
l’escola, i es fa una remullada, amb mànega pels infants.
També aquests podem jugar amb pistoles d’aigua, i regadores. És una activitat que els
nens i nenes demanem amb entusiasme i de les millors valorades. En aquest espai el
monitor/a, ha de procurar que participi tot el grup, intentant convèncer i motivar a aquells
que es neguen a participar. A l’hora de canviar-se, els nens i nenes ho feien tots junts, a
la classe.
Sortides
Tenen com a màxim funció estimular les interrelacions de l’Infant, amb el medi que els
envolta. Permet un contacte directe amb la natura i incentiva la cultura i el coneixement
en l’espai del lleure.
Pel meu grup de petits, les principals sortides que es van realitzar, va ser al museu de Sant
Boi, a la torre del sol, al parc de les piràmides....
21
Destinat a un espai de natura i lleure. Aquestes sortides fomenten l’educació del
desenvolupament de l’autonomia personal, l’observació de l’entorn, la relació amb altres
persones externes de l’entorn familiar, i escoltar i el respecte envers el medi ambient.
4.3.1. Horari base
L’horari base era aquest:
4.3.2. Organització de l’equip de monitors
El meu equip de monitor/es, estava format per Eunice, Rocío, Gemma, Laura. Eunice era
la monitora de reforç.
El nostre grup funcionava mitjançant les reunions prèvies que feien a l’acabar la setmana.
Cada setmana feien reunions per a preparar la setmana següent, i a l’acabar la primera
quinzena, feien altres reunions.
La meva relació amb l’equip de monitors de petits, va ser des d’un principi, molt bona, i
molt gratificant. On baix sentit què era una monitora més, vaig sentir molta confiança
amb elles, i em vaig estar molt a gust amb totes.
Em van donar molta confiança, i aviat era una més. Ni els nens i nenes del meu grup ho
sabien que era la de pràctiques, no sabien donar.
També he de dir, què haver fet rotacions, amb els grans i mitjans, tots els companys i tot
l’equip de monitors/es, em van acollir molt bé.
Rocío s’encarregava de passar llista cada dia, Eunice era la monitora de referència,
Gemma i laura feien les que proposaven els jocs de l’horari del casal, i jo feia una mica
de tot.
22
Per acabar, l’equip de monitores diàriament feien una valoració de com havia anat la
jornada de tot al dia, aquestes valoracions ens servien per fer un repàs al final de cada dia
sobre com es desenvolupava la jornada i evitar que se’ns oblidés res important. Aquí
mostraré un exemple de les nostres valoracions.
Dia
Data
Nº Assistents
· Desenvolupament de la
·Incidències
Jornada
·Observacions
4.3.3. Organització del grup d’infants
En l’organització de monitors, haurien d’haver-hi un mínim de dos monitors/es: un/una
per controlar que es segueixin correctament, les normes principals del casal, el meu dia a
dia en el casal mostrant un horari, quines eren les principals tasques que feia i en quines
em trobava millor, com també, les meves mancances. Per començar el nostre centre
d’interès englobava a un món ampli i multidisciplinari. Com cada setmana canviàvem
d’eix d’animació, i al principi del dia realitzàvem un petit espectacle del bon dia, per
entusiasmar a tots els infants.
Abans de tot, l’equip de monitors/es ens reuníem per la preparació prèvia que calia fer
pel dia. Ens organitzaven, i a partir d’aquestes reunions, la nostra comunicació i cohesió
com a grup va millorar moltíssim. Tots realitzàvem la nostra tasca millor i més a gust.
En tot moment ens comunicàvem de tot el que fèiem per separat i el grup quedava molt
bé cohesionat, el coordinador ens va felicitar a tots per separat, per demostrar les nostres
ganes de treballar en equip i la nostra bona voluntat a l’hora d’apropar postures. Des d’un
primer moment vam poder veure a les pràctiques el difícil que era treballar en equip quan
hi havien discrepàncies, però també, vam provar que era possible solucionar qualsevol
conflicte si existia voluntat per a fer-ho.
23
4.4. Relació educativa del monitor amb els infants
El grup de petits del casal es caracteritza per la seva diversitat i heterogeneïtat, ja que
està format per nens i nenes petits de diferents edats (P3, P4 i P5), sent els que tenen des
de 3 anys fins a 5 anys, un grup molt complet i dinàmic des de tan petits.
Cada nen es desenvolupa segons les seves capacitats i aptituds, i no responen a un patró
fix ja determinant, amb el llenguatge el nen i la nena encara no és capaç tampoc
d’entendre del tot quan s’està parlant seriosament i quan s’està bromejant, no sap entendre
i és per això per el que els monitors i monitores han de ser molt clars i directes a l’hora
de parlar i donar-li instruccions als nens i nenes. Per això, indicar en tot el moment que
és el que els nens i nenes van a fer al principi del dia, era una premissa obligatòria que
ens vam posar entre tots per al bon funcionament del grup.
L’aparició de les intuïcions determina que infants encara no és capaç de tenir un
pensament lògic o abstracte, pel qual només respon amb intuïcions bàsiques i fàcils.
Nosaltres els monitors/es intenten mostrar uns valors i tenir una actitud, amb cada nen i
nenes, d’aquest grup i de tots els infants d’aquest casal.
Solucionar conflictes quan los lla i transferir una bona comunicació amb ells, saber aplicar
i fer unes funcions educatives. Assumir unes responsabilitats que no gaire bé és fàcil, amb
la labor del monitor/a.
Les funcions d’un monitor/a, dependent del grup d’infants i dels monitors que hi ha, en
cada moment.
El nostre treball també, és ajudar i interpretar als nens i nenes de lo que volen, fer-los
sentir còmodes en tot moment i conèixer-los, per poder ajudar-los i donar-nos la seva
confiança, mostrant interès.
24
4.5. Relacions generals
Per acabar, en aquesta etapa també iniciem un procés d’aprenentatge de les normes social
i normes morals, sent l’obediència i el respecte cap als seus progenitors una de les
principals bases per a la seva formació com a persona.
Aprendre a estimar-nos i a estimar els altres. Fruir de la diversitat, d’allò que ens aporta
l’altre i viure la diferència com a oportunitat decreixement i enriquiment.
Tots aquests valors tenen la cerca d’uns objectius específics i generals, molt importants
en el món del lleure.
La dimensió individual de l’educació, exigeix un espai metodològic específic, adreçat a
treballar tots aquells aspectes que afavoreixen la maduració psicosocial de la persona. Les
relacions generals són moltes.
4.5.1.Relacions amb les famílies
L’avaluació i les valoracions, han sigut la nostra premissa clau hi ha en compte en tot
moment per saber si la feina que estem fent és la correcta.
Les avaluacions han arribat deferents emissors: pares i mares, infants i l’equip de
monitor/es, han sigut els principals protagonistes a l’hora de participar en aquestes
avaluacions.
Periòdicament, Fundesplai feia arribar un qüestionari al nostre coordinador perquè fos
passat a l’equip de monitor/es, per a ser entregar a les famílies, aquest qüestionari
constaven amb una sèrie de preguntes.
I així les famílies també estaven al corrent, de tot el que feien.
4.5.2. Altres relacions
Les relacions les teníem entre nosaltres, però també teníem un grup on el comentaven, tot
al nostre coordinador.
25
SEGONA PART
He dissenyat aquesta activitat, aprofitant el centre d’interès “la Carlota en acció”.
Se m’ha acudit fer un treball amb el meu grup de petits, nens i nenes d’aquestes edats
entre 3 i 6 anys, són petits infants i he programat una activitat per ells.
He fet 4 puzles, amb les lletres de Sant Boi i logotip de la campana del poble de Sant Boi,
l’activitat i un lloc adequat per el mateix grup d’infants, tinc la responsabilitat i de gaudir
amb un treball que lis agradi i ho passen bé, com jo ho he fet treballant i formant les peces,
quan mai ho havia fet abans.
Experiència nova per a mi, i sempre pensant que els agradi i reconèixer l’activitat.
1. Nom de l’activitat
·Preparació.
Tipus d’activitat: puzles
Data:Dimarts 16 de juliol del 2019
·L’activitat era adequada a l’edat del grup d’infants del grup d’infants.
La idea ha sortit, des de la meva casa,ja que jo amb els meus fills de la mateixa edat 4 i
5 anys, ho fem. Nos agrada molt fer trencaclosques, i moltes estones la passem així, jugant
i resoldre les imatges, que van sortint per descobrir totes las peces. És un lloc que agrada
bastant i diverteix.
26
2. Programació de l’activitat
*Fitxa d’activitat*
·Activitat: Educació educativa,4 puzles.
·Destinataris: Infants.
·Nom de l’activitat:El poble de Sant Boi.
·Monitors: 5.
·Edats participants: Entre 3 i 6 anys.
·Durada aproximada:20m.
·Nº de participants: Tot el grup.
2.1. Objectius educatius específics de l’activitat
-Fomentar el reconeixement dels nens i nenes amb l’aprenentatge.
-Treballar eficaçment en equip.
-Gaudir de la felicitat i els moments del grup.
-Mostrar felicitat i empatia amb la diversitat existent del grup.
-Treballar la psicomotricitat fina.
-Fomentar la participació i cooperació en els infants.
-Adquirir coneixement dels jocs mitjançant els puzles.
-Treballar capacitats i augmentar habilitats e incrementar coordinació (ulls i mans).
2.2. Motivació/ambientació
L’activitat s’haurà de realitzar preferentment en un espai tancat, en les aules d’ells. Faré
tres grups d’infants nenes i nenes barrejats, hi posaré les taules i les cadires per als tres
grups i es dividirà per edats.
Amb tres torns per fer-ho en tantes vegades com vulguin, fer-lo les activitats educatives.
Estructuració i organització general dels grups de participants, de tot el grup de petits.
Es pot canviar l’acció de l’activitat d’escollir entre tots que li agradi més i la resta imitarlo. Els infants no tindran cap mena d’instrucció o premissa a l’hora de col·locar les peces,
ja que es farà de forma lliure i espontània, siguin tan petits.
El joc es pot repetir tantes vegades com el grup ho desitgi, i no hi ha una limitació de
temps concret per realitzar-ho.
27
2.3. Descripció de l’activitat
L’activitat consisteix, en l’elaboració del meu treball que he fet, tres puzles, un amb pals
de colors i dues altres amb goma Eva retallada amb el dibuix pintat.
L’activitat era adequada a l’edat del grup d’infants. Ho van fer a la nostra aula, on
normalment fem totes les activitats del casal. Vaig anar a buscar al meu coordinador, per
començar el meu treball.
L’horari de la realització amb l’ajuda de l’equip de monitors i coordinador, per organitzarlo, va ser abans d’altres activitats que ja tenien programada, cap a les 10:30h, més o
menys, vaig començar. L’organització del grup la vaig fer jo, em van deixar tota sola per
explicar-lo, i vaig iniciar i començar el principi de l’activitat.
Els materials necessaris que utilitzat per fer aquest treball són: Cel·lo, pals, cola blanca,
goma Eva, materials reciclats, taules, cadires, fulls d’impremta, dibuix, lletres, i tisores.
3. Realització de l’activitat
L’activitat la tenien programada per un dimarts 17 de Julio, amb 24 nens i nenes, amb 4
monitors, i Jose el coordinador.
La posada en escena de l’activitat amb el grup d’infants, i vaig explicar com fer el disseny
per poder identificar amb l’organització del grup, per poder veure el contingut, amb un
full fet per mi i plastificat amb el símbol identificatiu de Sant Boi, del poble.
Al ser nens i nenes petits, ho baix penjar en la paret perquè tothom ho vegi, i que puguin
identificar, ordenar i distingir les peces dels puzles, amb el poble on ens situen.
Conèixer a través de les diferents activitats l’entorn del barri i el poble de Sant Boi,
identificar e interpretar el poble que construïen i mostrant el dibuix.
Jo ens anava ajudant en els passos, però gairebé tots sols ho feien entre ells i els més grans
ajudaven als més petits. Una programació correcta i si ningú cap canvi.
28
4. Avaluació de l’activitat
L’activitat ha anat molt bé, després d’haver-hi analitzat tota la informació, cada alumne
ha agafat una peça i investigar en ordre de com estem situats en la taula, i processar a
compondre el puzle. Anirem veient els colors i les lletres que van sortint, d’aquesta
manera prendre decisions tots junts i comunicar-nos, per poder actuar i crear el que estem
fent.
Cooperant tots i totes amb el lloc, per fer una estona divertida, amb tot el grup i companys.
Aquesta activitat fomenta la participació de tots els infants, i cooperació entre les alumnes
i a la dinàmica de grup, que funcionarà si tots i totes treballen en equip.
*Els objectius que s’han aconseguit, van ser que a tots els infants i s’ha agradat el meu
joc, que he desenvolupat, i que tots han tingut una actitud molt favorable i més per a mi.
*Metodologia: Per explicar el joc ha sigut suficient la meva paraula i una mica d’atenció
per part del grup.
*Els infants van escoltar molt bé les instruccions bàsiques des d’un principi i mostraven
una activitat positiva, però, al cap de poc temps, també van mostrar el seu esgotament i
l’agitació que manifestaven, al ser petits i per les edats que tenen. Alguns no paraven
quiets, i altres s’agafaven les peces del company. Alguns van abandonar el joc, altres
infants van voler jugar fins al final, i els va agradar que jo jugués amb el grup.
*El paper de l’equip dels monitors ha sigut molt correcte. He comptat amb ajuda sempre
que ho he necessitat, tant per a la funció bàsica de mobilitzar les taules i cadires, com en
alguns moments puntuals on m’ha faltat una mica d’autoritat per dirigir al grup quan
aquest estava més dispers i agitat.
*La meva pròpia actuació: L’experiència de dirigir i proposar una activitat cap a un grup
d’infants és molt recomanable i necessària per a la feina i la formació del monitor/a. M’he
sentit molt a gust i molt plena, fent el que més agrada, i mostrar que si puc a mi mateixa.
Valorar més aquest treball, i molt important, tenir una actitud bona i practicar amb el
temps.
29
TERCERA PART
Les pràctiques com a monitora en el casal d’estiu Gaudí, han arribat a ser una experiència
inoblidable i màgica.
Saben que havia finalitzat definitivament les pràctiques, vaig sentir un buit enorme que
només m’ho pot prendre les ganes de continuar treballant i formant-me com a monitora.
Des d’un principi, s’avia que entregar-se al món del lleure era una experiència molt
satisfactòria i agraïda. Ho escoltava a través d’amics i amigues que ja eren monitors/es,
però, la realització del curs teòric i de les pràctiques superen encara més les expectatives
que podia fer-me de forma premeditada.
Els objectius proposats pel casal han sigut molt adequats, tant per a la realitat social que
predominava en el casal, com també per les directrius i pretensions que demandava
Fundesplai. En relació amb els objectius específics, disposar d’autonomia personal ha
sigut un dels pilars més importants i que més s’han assolit en el grup dels nostres infants.
Els nens i nenes a poc a poc han sigut una mica més autosuficients a l’hora de complir i
vetllar per les seves necessitats bàsiques:
Es vestien, es canviaven i menjaven per ells mateixos, encara que si hi haguessin alguns
infants que necessitessin atencions especials.
Un altre dels valors que s’han treballat més ha sigut el respecte i l’empatia. Per la dificultat
que suposa educar als infants amb aquestes edats perquè arribin a tenir empatia, encara
que no per això ho hem deixat d’intentar durant tot el casal.
Respectar els uns als altres i resoldre els problemes que van sorgint a través del diàleg
l’hem estat treballant cada dia en les assemblees i durant la mediació.
El casal partia d’una realitat social, marcada en molts casos per la precarietat i la
marginació social, i per alguns casos on existien discapacitats físiques i psicològiques.
Nosaltres som conscients de l’existència d’aquesta realitat social, però si la veiem des de
la distància, podem acabar veient-la com un mal menor o com una realitat molt llunyana
a la nostra, minoritària i, fins i tot quasi inexistent.
Haver treballat com a monitora de pràctiques en aquest casal volia fer una menció, que
pogués sentir-me més segura en el meu treball i que m’hagi emportat una experiència
molt enriquidora.
30
Com ha estat la meva relació amb els infants?
Guardo molts bons records de tots els grups, però les pràctiques les he fet amb el grup de
petits. I no he pogut estar més contenta i satisfactòria, m’ha agradat molt l’experiència i
m’he sentit completa. I aprenent més com a persona, a on se’n mare de dos fills i amb una
edat que veig que a un et queda molt per aprendre d’aquesta vida.
Puc dir que en el meu grup de petits, tots hem aprés nens i nenes, i els monitors. Tots
junts amb el dia a dia, ple d’emocions i ganes per començar un nou dia, ple d’activitats.
El meu grup de petits, era molt complet amb nens i nenes d’edats des de 3 anys fins a 6
anys. Però tots junts ens completaven molt bé, també ets ajudaven entre ells els grans amb
els petits, i més a més quan passaven els dies i tots ens coneixíem un poquet més, fent
així com una petita família, amb les monitores que érem cinc amb mi que era la de
pràctiques, això al principi després eren menys amb la segona quinzena de casal.
Una molt bona relació amb tots els infants, que cada dia que passava es coneixia millor,
ells a mi i jo a ells. Experiència inoblidable per a mi, que m’encantaria una altra vegada
fer i sentir-me plena ajudant fent el que més m’agrada. Ja sigui amb grups de petits, grups
mitjans, o els grups els grans. Ja que jo i les meves companyes del curs de Fundesplai,
totes tres que hem vingut al col·legi Gaudí, junts a fer les pràctiques. Feien rotacions per
part del nostre coordinador, perquè totes podríem estar amb tots els grups d’infants. Així
millor per nosaltres per poder estar amb tots nens i nenes d’aquest casal.
I és per això, pel que estic molt agraïda al casal i tornària a repetir experiència en el mateix
lloc sense dubtar-ho.
Respecte a l’equip de monitors/es, la seva formació ja els avala per si sols. Molts porten
molt de temps treballant en el món de l’educació, i encara que ja tenen una certa
experiència, mai la consideren suficient i continuen ampliant-la.
Encara que en alguns moments van sorgir divergències a l’hora de coordinar el nostre
grup d’infants de petits, es va sobreposar la nostra voluntat durant la durada del casal, i
tenint molt present que si pels infants és de vital importància per a conviure. Però no
només hem de formar-nos en allò que més ens interessa i en el volem, sinó que també
necessitem treballar els nostres punts més fluixos per a tractar de radicar-los. En
definitiva, considero que la formació en el món de l’educació i del lleure és de caràcter
multidisciplinari i que és una formació que mai s’acaba, ja que per a donar el millor de
nosaltres, necessitem un millor aprenentatge i autoconeixement.
31
Un dels aspectes que més m’inquietaven en el casal era com poder ajudar als infants que
més ho necessitaven, i com respondre a les seves peculiaritats. El primer que s’havia de
fer era crear un vincle de confiança amb l’infant per poder treballar amb ell. Al grup de
grans hi havia un nen amb autisme, s’expressava enfadant-se, mostrant el seu
inconformisme per quasi qualsevol cosa. Un dia en una sortida quan anàvem tots els grups
junts, no volia anar de la mà de cap monitor/a i deia que volia tornar cap al casal. Vaig a
començar a parlar amb ell per intentar fer-li canviar d’actitud i ho vaig aconseguir.
Després, va voler donar-me la mà i vam estar tota l’estona cantant cançons, i va estar tota
la sortida amb mi, això va ser una experiència única i molt valuosa.
Respecte als moments únics i imprevistos, que també vaig tenir amb una nena del grup
dels mitjans, però que no deixen de ser educatius, i m’agradaria explicar.
L’estona que dedicàvem a esmorzar, un espai necessari a la vida d’un casal on es
comparteixen tants moments. Aquesta nena des d’un primer moment no menjaven, quan
jo veia aquesta situació vaig parlar amb ella i preguntar-li, per què no tenia l’esmorzar, i
em va dir que la seva mare si l’havia oblidat. Vaig anar amb ella a la cuina del menjador
i agafar una poma, i vaig donar la meitat del meu entrepà. I em va començar a somriure,
aquest moment va ser molt maco.
He evolucionat en molts d’aquests aspectes, d’aquest curs, tant en les pràctiques, en el
teòric amb la formadora Myrna, que ens donaven les classes, gran professora i millor
persona, en el menjador amb els companys gran equip de monitors, i en conjunt amb
aquests quatre mesos de formació.
Guardo molts bons records i en definitiva, considero que la formació en el món de
l’educació i del lleure és de molta importància, i que és una formació que mai s’acaba, ja
que per donar el millor de nosaltres, necessitem un millor aprenentatge i
autoconeixement.
Els objectius proposats com a monitora, l’experiència què he après i les ganes de
començar a treballar en col·legis amb nens i nenes, de totes les edats, amb molta actitud
i confiança. Treballar i gaudir de la felicitat i els moments en grup, sentir-se part d’un
equip i prendre decisions, plantejar un futur i ganes de continuar, i m’encantaria seguir
treballant com a monitora.
Per a realitzar-ho, sóc molt conscient de la meva manca de formació, però amb el pas dels
anys, faré tot el possible per poder donar el millor de mi mateixa.
32
Descargar