Subido por el_boig_de_la_salsa

Seguretat activa

Anuncio
PRÀCTICA 1:IDENTIFICACIÓ D’ELEMENTS DE SEGURETAT ACTIVA I PASIVA DEL VEHICLE.

Seguretat activa: son els dispositius o mecanismes integrats al vehicle amb la
funció d’evitar l’accident o la pèrdua de control durant la conducció.
o Dispositius d’estabilitat aerodinàmica: l’aerodinàmica d’un vehicle
estudia el comportament del vehicle enfront de les forces provocades
pel vent degut a la velocitat de desplaçament. Utilitza la força del vent
per afavorir la seguretat en la conducció, normalment en motors
traseras.es troba situat a la part del darrere del vehicle. Poden haver de
diferents formes i altura. Sol ser del mateix material del automòbil, o en
vehicles d’alta gama de fibra carboni.
o Configuració motora: és la disposició dels conjunts mecànics en un
vehicle. Per tal que aporti seguretat, ha de permetre un centre de
gravetat baix que hi hagi un repartiment de pesos equitatius entre els
eixos de davant i de darrere.
o Sistema ABS: La seva ajuda consisteix en detectar quan una o mes rodes
es bloquegen davant d’una acció de frenada brusca, disminuint o
eliminant la pressió sobre els elements de fre de les rodes fins que
restableix el rodament.
o Sistema de suspensió: La missió de la suspensió és que les rodes
estiguin sempre amb contacte amb el terra, per la qual cosa
desenvolupa un paper molt important en la seguretat del vehicle. La
seguretat de la suspensió depèn directament de les característiques del
terra:
 En terres amb clots i poca adherència, la suspensió serà
tova i de llarg recorregut.
 En terres llisos i amb bona adherència, la suspensió serà
dura i amb poc recorregut
Les suspensions intel·ligents s’adapten al tarat de la suspensió a les
condicions de la marxa, adopten un reglatge tou i per tant fan que sigui
confortable. En aquestes suspensions es conjuguen eficaçment confort i
estabilitat. Poden ser suspensions pneumàtica o hidràulica. No te
problemes amb el reciclatge.
o Sistema de direcció: La servodirecció millora la rapidesa de resposta, fet
que permet disminuir la relació de desmultiplicació que , sense servo
assistència incrementaria la duresa del accionament. La mes utilitzada
en l’actualitat és de tipus elèctric, però també s’utilitza la hidràulica. No
té problemes amb el reciclatge. Se li ha de posar oli si es hidràulic, el
líquid de direcció, és un circuit tancat, això vol dir que no pot tindre
pèrdues.
o Sistema ESP: utilitza el sistema de frenada per efectuar petites
correccions de trajectòria i evitar així derrapatges per subiratge o sobre
viratge després d’una frenada. El sistema ESP detecta si la trajectòria del
vehicle difereix de la imposada pel conductor i efectuar les correccions.
Cada fabricants utilitza la seva denominació, però la mes estesa es la de
Bosch, que va ser la firma que va desenvolupar aquest sistema. És
totalment electrònic i efectua sobre la roda que derrapa. No té
problemes amb el reciclatge.

Seguretat passiva: Són els mecanismes i dispositius que un cop l’accident sigui
inevitable, tracten de minimitzar els danys al màxim.
o Reposacaps actius: Són els mecanismes de seguretat encarregats
d’evitar efectes de l’anomenada fuetada cervical, que es produeix
durant el moviment que el cos efectua com a conseqüència d´un
impacte posterior. És el propi moviment del cos en desplaçar-se cap
enrere amb la suficientment acceleració el que activa el sistema. El
reposacaps situat al seient, es desplaça cap endavant i es bloqueja en
aquesta posició avançada, per disminuir el recorregut de retrocés del
cap. Un impacte posterior es la única situació d’emergència que el pot
activar. El sistema es totalment mecànic amb unes palanques i una
articulació. No té problemes amb el reciclatge.
o Pretensors: Els pretensors tenen la missió de reduir el desplaçament del
passatger que es produeix en el breu període de temps entre el xoc i
l’activació del trinquet que bloqueja els cinturons. Aquest es ubicat en
la unió al pis de l’habitacle o al seient. Aquets no es poden diagnosticar
per saber si funcionen ja que només funcionen un cop. Es poden
classificar:
 Segons el funcionament, poden ser mecànics o pirotècnics.
 Segons l’activació, poden ser mecànics o elèctrics.
 Segons la forma d’efectuar la retracció de la cinta: de boles, de
cremallera de fleixos i el Wankel.
 S’ha de tindre precaucions: no reutilitzar mai un pretensor, alta
temperatura a conseqüència de l’explosió de la carrega, la vida
mitjana es de 10 anys, abans de desmuntar els fabricants
aconsellen des embornar la bateria y esperar de 10-30 minuts.
o Columna de direcció de seguretat: Aquest esta situat al interior del
volant. És l’element que transmet el moviment des del volant al
mecanisme de direcció per efectuar l’orientació directriu del vehicle
mitjançant les rodes de davant. Per evitar danys en cas d’accident la
columna de direcció compleix una sèrie de mesures que permeten
evitar el seu contacte el del volant amb els cos del conductor, hi ha dos
tipus:
 Articulació i separació en trams: aquesta separació no
condiciona en la posició del volant ja que es realitza mitjançant
articulacions tipus Cardan que disminueixen els efectes d’un
impacte frontal.
 Disposició de zones retràctils i/o deformació programada:
Aquestes estan formades per dos tubs de dos diàmetres en
disposició telescòpica de manera que en cas d’accident
s’introdueix dins la gran, llavors n’escurça la longitud per
protegir al conductor.
 No té problemes amb el reciclatge.
o Dispositius antibolcada: Aquets dispositius es troben darrere del
reposacaps. Són els elements de seguretat específics dels vehicles
descapotables; formen un espai de supervivència conjuntament amb el
marc del parabrises en cas de bolcada. Si es produeix un accident
aquest dispositiu ascendeix i se situen per damunt del cap dels ocupants
per protegir-los. Hi ha de dos tipus:
 Dispositius antiblocada fixos: se situen per darrere del
reposacaps i son mes alts que aquets.
 Dispositiu antibolcada escamotejables: disposen d’un sistema
d’activació addicional, el reposacaps son els que actuen en cas
d’accident, ja que ascendeixen ràpidament en cas d’impacte.
Descargar