Subido por Júlia Ruiz-Peinado

LA HIPERACTIVIDAD

Anuncio
JÚLIA RUIZ-PEINADO COLSON
OPINIÓ PERSONAL
Aquests articles ens parlen principalment del TDAH i d’un tipus de tractament,
en concret els anomenats fàrmacs i el que això comporta, que és que les
empreses farmacèutiques incrementen les vendes d’aquests mitjançant
estratègies de màrqueting. Els fàrmacs, tal com ens diuen aquests articles, són
perjudicials per a la salut, ja que tenen efectes secundaris força greus i a més a
més no tenen una eficàcia comprovada al llarg dels anys.
En referència a aquest tema, penso que la posició de les empreses és
vergonyosa, ja que s’aprofiten de la situació per a guanyar ells diners i així poder
vendre aquests productes per a tractar als nens i nenes que pateixen TDAH.
S’haurien d’adonar de la gravetat d’aquest problema i de les conseqüències que
poden arribar a patir aquests nens/es si no se’ls tracta com cal o bé si
consumeixen aquests productes. Per tant, s’han d’oferir altres mètodes que no
siguin els medicaments per a deixar-los més calmats i mig “anestesiats”, ja que
comporten una sèrie d’efectes secundaris força greus per un nen tan petit.
S’ha de tractar menys als nens amb fàrmacs que els puguin repercutir en el futur
i buscar més solucions per molt complexes que siguin. S’ha d’acceptar més als
fills i se’ls ha d’estimar tal com són i no pas tractar-los com bitxos rars, ja que així
només els perjudiquem més. Si es vol o s’ha de tractar al nen és millor fer-ho
amb tractaments terapèutics perquè aquests són molt més saludables i efectius.
Com per exemple el tractament amb un psicòleg i un pedagog o bé el tractament
psicoeducatiu, aquests ajudaran a l’infant amb diferents mètodes sense haver de
medicar-los i tindran en compte un conjunt de circumstàncies i factors propis del
nen i del seu entorn.
Un altre punt important és el sobre diagnòstic del TDAH, ja que en els últims anys
han incrementat moltíssim les xifres. Personalment crec que abans de
diagnosticar un nen, primer s’haurien de tenir molt clares les simptomatologies i
els criteris per avaluar-lo de manera específica i intentar evitar aquest sobre
diagnòstic.
JÚLIA RUIZ-PEINADO COLSON
S'ha d'avaluar el nen en diferents àmbits, ja que hi solen haver alguns on veiem
que el nen té més dificultat perquè requereixen més atenció, com solen ser les
activitats escolars. El diagnòstic és important que el faci un equip interdisciplinari.
En conclusió, les empreses farmacèutiques s’haurien de dedicar més a buscar
mètodes més efectius per la millora real d’aquests nens i no pas a fer tantes
estratègies de màrqueting “falses”. En referència als diagnòstics trobo que els
pediatres haurien de formar equip amb professionals que vegin com es mou i
quin entorn té l’infant per així determinar-lo correctament, ja que si no observem
tots els factors, sobrediagnostiquem a infants que potser tenen alguns
símptomes perquè són de finals d’any i no realment perquè tinguin TDAH.
JÚLIA RUIZ-PEINADO COLSON
REFERÈNCIES
Sammartino, M.E., “La hiperactividad infantil com un signo de los tiempos”, Abril
2007, pàg. 1-9.
“Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (tdah): ¿infra o
sobrediagnosticado? ¿infra o sobremedicalizado? Una reflexión”. Servicio
Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2013, pàg. 1-6.
“Más de cien expertos analizan los avances sobre el manejo del TDAH”,
Trastornos infantiles y de la adolescència, 02/03/2016.
“Comunicat de la junta de govern del COPC sobre la incidència del TDAH a
Catalunya”, Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, 16/09/2013, pàg. 1-5.
García Peñas JJ, Domínguez Carral J. ¿Existe un sobrediagnóstico del
transtorno del dèficit de atención e hiperactividad (TDAH)? Evid Pediatr. 2012;
8:51.
Saiz Fernandez LC. Atentos al dèficit de atención (TDAH). Entre la naturaleza
incierta y la prescripción hiperactiva. Boletín de información farmacoterapéutica
de Navarra. Nov-dic 2013, volumen 21, nº 5.
Per a un consens clínic del TDAH. Consenso TDAH. 29 de juny de 2015
Descargar