Durant el període de vacances de Nadal, la Secretaria de l

Anuncio
Durant el període de vacances de Nadal, la Secretaria de l'Escola Politècnica romandrà
tancada. A partir de les 13 h. del dimecres 23 de desembre, el programa informàtic no
permetrà emetre certificats en els centres.
La unitat centralitzada, que estarà situada en la Secretaria de la Facultat d’Econòmiques,
únicament podrà emetre els següents certificats:
●
●
●
●
Matriculació
Acadèmic Personal
Fitxa de l'alumne
Família Nombrosa
28, 29, 30 de desembre i 4 i 5 de gener
Horari de 9:00 a 14:00 h
Tf.: 965 90 3670, 3671, 3770
Fax 965 90 9789
A més estaran dipositats durant aqueix mateix període i es podran arreplegar allí els
certificats sol·licitats prèviament en la Secretaria de l'Escola Politècnica.
QUALSEVOL TERMINI ESTABLIT PER PART DE L'ADMINISTRACIÓ DEL CENTRE,
QUE FINALITZE ENTRE EL 23 DE DESEMBRE I EL 5 DE GENER ES CONSIDERARÀ
INHÀBIL, QUEDARÀ INTERROMPUT I TORNARÀ A COMPUTAR DE NOU DESPRÈS
D’AQUESTA DATA. EN EL CAS DE LA MODIFICACIÓ DE MATRÍCULA DERIVADA DEL
RESULTAT DE LES CONVALIDACIONS, I ELS POSSIBLES RECURSOS SUSCITATS, EL
TERMINI FINALITZA EL 8 DE GENER.
Durante el período de vacaciones de Navidad, la Secretaría de la Escuela Politécnica
permanecerá cerrada. A partir de las 13 h. del miércoles 23 de diciembre, el programa
informático no permitirá emitir certificados en los centros.
La unidad centralizada, que estará ubicada en la Secretaría de la Facultad de
Económicas, únicamente podrá emitir los siguientes certificados:




Matriculación
Académico Personal
Ficha del alumno
Familia Numerosa
28, 29, 30 de diciembre y 4 y 5 de enero
Horario de 9:00 a 14:00 h
Tf.: 965 90 3670, 3671, 3770
Fax 965 90 9789
Además estarán depositados durante ese mismo período y se podrán recoger allí los
certificados solicitados previamente en la Secretaría de la Escuela Politécnica.
CUALQUIER PLAZO ESTABLECIDO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL
CENTRO, CUYO PERÍODO FINALICE ENTRE EL 23 DE DICIEMBRE Y EL 5 DE ENERO
SE CONSIDERARÁ INHÁBIL, QUEDARÁ INTERRUMPIDO Y VOLVERÁ A COMPUTAR
DE NUEVO DESPUÉS DE ESTA FECHA. EN EL CASO DE LA MODIFICACIÓN DE
MATRÍCULA DERIVADA DEL RESULTADO DE LAS CONVALIDACIONES, Y LOS
POSIBLES RECURSOS SUSCITADOS, EL PLAZO FINALIZA EL 8 DE ENERO.
Campus de Sant Vicent del Raspeig.
Apartat 99, E-03080 Alacant
Telf.: 96 590 3648 – Fax 96 590 3644
Web: http: //www.eps.ua.es
e-mail: [email protected]
Descargar