Les informamos que a partir del día 28 de diciembre ya no se

Anuncio
Us informem que a partir del
dia 28 de desembre ja no es
podran fer inscripcions a
través de la pàgina web per
participar a la cursa de Sant
Silvestre.
Les informamos que a partir
del día 28 de diciembre ya no
se podrán hacer inscripciones
a través de la página web para
participar en la carrera de San
Silvestre.
Aquelles persones que encara
no s’hagin inscrit, ho podran
fer el mateix dia 31 de
desembre
al
pavelló
poliesportiu Els Joncs d’11:00
a 15:00 hores.
Aquellas personas que aún no
se hayan inscrito, lo podrán
hacer el mismo día 31 de
diciembre en el pabellón
polideportivo Els Joncs de
11:00 a 15:00 horas.
Descargar