Guia del corredor 2015

Anuncio
Guia del corredor
2015
Programa 2015
Recollida Dorsals i documentació / Recogida dorsales y documentación
15:00 - 19:00
X
Retrait dossards et documentation / Race bibs and documentation
Briefing en català i castellà / Briefing en catalán y castellano
17:00
X
Briefing en catalan et espagnol / Briefing in catalan and spanish
Dijous / Jueves / Jeudi / Thursday
Briefing en francès i anglès / Briefing en francés e inglés
18:00
X
Briefing en français et anglais / Briefing in French and English
Dipòsit motxilles i bosses / Depósito motxilas y bolsas
17:00 - 21:00
X
Dépôt des sacs à dos et sac coureurs / Personal bagpacks and runners bags submission
Divendres / Viernes / Vendredi / Friday
7:00
Dissabte / Sábado / Samedi / Saturday
~13:00
Sortida / Salida / Départ / Start
X
Arribada 1r corredor / llegada 1er corredor
X
Arrivée 1er coureur / 1rst runner arrival
Entrega de premis / entrega de premios
15:00
X
Remise des prix / Awards ceremony
Diumenge / Domingo / Dimanche / Sunday
Arribada últim corredor / llegada último corredor
~21:00
X
Arrivée dernier coureur / Last runner arrival
Ma
jor
P la
ça
Ce
ntr
Au
eE
spo
dit
ori
N
rtiu
ac i
ona
l
d'O
rd
i no
Ronda dels Cims
Programa 2015
Regal Finisher & premi categoria / Regalo Finisher & premio categoría
Cadeau Finisher & prix catégorie / Finisher gift & category price
Dissabte / Sábado / Samedi / Saturday
15:00 - 20:00
Diumenge / Domingo / Dimanche / Sunday
8:00 - 20:00
X
Àpats
Dissabte / Sábado / Samedi / Saturday
13:00
-
Diumenge / Domingo / Dimanche / Sunday
21:30
Dutxes / Duchas / Douches / Shower
Dissabte / Sábado / Samedi / Saturday
10:30
-
Diumenge / Domingo / Dimanche / Sunday
21:30
X
Recuperació motxilla / Recuperación mochila / Récupération sac à dos / Personal bag pack reclaim
Dissabte / Sábado / Samedi / Saturday
10:30
-
Diumenge / Domingo / Dimanche / Sunday
21:30
X
Recuperació bossa / Recuperación bolsa / Récupération sac / Personal bag reclaim Escaldes
Dissabte / Sábado / Samedi / Saturday
13:00
-
Diumenge / Domingo / Dimanche / Sunday
21:30
X
Dissabte / Sábado / Samedi / Saturday
15:30
-
Diumenge / Domingo / Dimanche / Sunday
21:30
X
"
"
"
"
Margineda
X
"
"
"
"
Bordes Envalira
Diumenge / Domingo / Dimanche / Sunday
7:30
-
Diumenge / Domingo / Dimanche / Sunday
21:30
X
"
"
"
"
Pas de la Casa
Diumenge / Domingo / Dimanche / Sunday
9:30
-
Diumenge / Domingo / Dimanche / Sunday
21:30
X
una
la B
Sala
a
Car
p
C en
tre
Esp
o
rtiu
d
'Or
din
o
Arribada
Composició avituallaments 2015
Ronda dels Cims
Avituallaments
Avituallamientos
Ravitaillements
Re
fug
i So
rte
ny
Com
ad
'Ar
cal
Re
ís
fug
i Pl
ad
e l'
Re
Est
fug
any
i Co
ma
ped
ros
Col
a
l Bo
tel
la
Ma
rgi
ne d
a
Com
aB
ella
Ro
ca
de
Pim
es
Re
fug
i Cl
aro
r
Re
fug
i Il
la
Pas
de
la C
asa
Val
l d'
Inc
les
Re
fug
i Co
ms
de
Jan
Re
fug
i So
rte
ny
Arr
iba
da
a títol indicatiu
Refreshment points
21
Amanida arròs
Ensalada arroz
Salade de riz
Rice salad
Arròs calent
Arroz caliente
Riz chaud
Rice (hot)
Amanida variada
Ensalada variada
Salade composée
Mixed salad
Pasta calenta
Pasta Caliente
Pâtes chaudes
Pasta (hot)
Sopa de verdures
Sopa de verduras
Soupe de légumes
Vegetable soup
Caldo amb pasta
Caldo con pasta
Bouillon de vermicelles
Broth with vermicelli
Fuet/formatge/pa
Saucisson (dry
31
44
50
60
73
86
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Fuet/queso/pan
Saucisson/fromage/pain
sausage)/cheese/bread
x
x
x
x
x
x
x
Biscuits salés
Salted snacks, crackers
x
x
x
x
x
x
x
Frutos secos
(almendras/pasas...)/chocolate
Fruits secs
(amandes/raisins...)/chocolat
Dried fruits
(almonds/raisins…)/chocolate
x
x
x
x
x
x
x
Galetes dolces/pasta de fruita/pa de mel
Galletas dulces/dulce de frutas/alajú
Gâteaux secs/pâtes de fruits/pain
d'épice
Biscuits/pâtes de fruits (fruit
jellies)/gingerbread
x
x
x
x
x
x
x
Fruita (taronges/platans/melons/síndries)
Fruta
(naranjas/platanos/melones/síndrias)
Fruits frais (oranges/bananes/
melons/pastèques)
Fresh fruits (oranges/bananas/
melon/watermelon)
x
x
x
x
x
x
Agua
Eau
Water
x
x
x
x
x
x
Aigua amb gas
Agua con gas
Eau gazeuse
Sparkling water
x
x
x
x
x
Coca cola/isostar o powerade
Coca cola/isostar o powerade
Coca cola/isostar ou powerade
Coca cola/isostar or powerade
x
x
x
x
Té/cafè/xocolata
Té/cafe/chocolate
Thé/café/chocolat
Tea/coffee/hot chocolate
x
x
x
x
Músics (ametlles/panses...)/xocolata
Aigua
Per raons de sostenibilitat,
no hi ha cap got als avituallaments.
Por razones de sostenibilidad,
no hay ningún vaso en los
avituallamientos.
Pour des raisons de protection
de l’environnement, il n’y a pas de
gobelets aux ravitaillements.
105 116 130 142 150 158 170
x
Galletas saladas
Galetes salades
93
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
For reasons of environmental protection,
there are no tumblers in the
refreshments points.
L'organització es reserva el dret d'efectuar algunes modificacions al contingut dels avituallaments.
Km
Ronda 2015
Ordino
Sorteny
0
v. 7:00
v. 10:00
v. 12:30
32
v. 11:30
v. 16:00
51
v. 15:00
s. 23:00
Coll Botella
61
v. 16:15
s. 1:10
Margineda
75
v. 18:20
Llumaneres
81
v. 20:00
s. 12:00
Coma Bella
87
v. 20:30
s. 13:10
Roca de Pimes
94
v. 22:00
s. 16:00
Pas de la Casa
130
s. 4:30
Inclès Pont Baladosa
143
s. 7:30
Coma Arcalís
Refugi Comapedrosa
+ 90’
Notes
Real
Réel
Real
Notas
Notes
Notes
s. 9:00
d. 8:00
d. 12:00
Coms de Jan
+ 40’
150
s. 9:50
d. 16:40
Sorteny
+ 25’
158
s. 11:45
d. 20:25
Les Salines
164
s. 12:25
d. 21:30
La Cortinada
168
s. 12:50
d. 22:25
170
s. 13:00
Ordino
Real
Estimación
Estimation
Estimation
v. 7:00
21
+ 25’
Estimació
d. 21:00
No pots córrer amb un participant, l’hauríem de desqualificar.
No puedes correr con un participante, le tendríamos que descalificar.
Tu ne peux pas courir avec un participant, nous devrions le disqualifier.
You cannot run with a competitor, we would be obliged to disqualify him.
Tolerem, però, que puguis acompanyar corrent el teu heroi des de la Cortinada fins a l’arribada a Ordino.
Toleramos sin embargo que acompañes tu héroe corriendo desde la Cortinada hasta la llegada a Ordino.
Nous tolérons cependant que tu accompagnes ton héros en courant depuis la Cortinada jusqu’à l’arrivée à Ordino.
But you can run with your hero from la Cortinada to the arrival point in Ordino.
Descargar