Marató

Anuncio
Guia del corredor
2016
MARATÓ DELS CIMS
0
5
ORDINO
Casamanya
Ferreroles
Collada
Estall
El Quer
El Serrat
10
15
20
s.13h30
s.8h
Avituallament
Avituallamiento
Ravitaillement
Refreshment point
Sortida
Salida
Départ
Start
Castell
Moros
Coll d'Ordino
Coll d'Arenes
Sorteny
Coma Obaga
3200 ORDINO
3000
2800
2600
2400
2200
Ensegur
2000
1800
1600
Arans
1400
1200
1000
800
25
s.16h
30
s.18h30
Barrera horària
Barrera horaria
Barrière horaire
Time limits
35
40
s.22h
Programa 2016
Recollida Dorsals i documentació / Recogida dorsales y documentación
10:30 - 19:00
X
Retrait dossards et documentation / Race bibs and documentation
Divendres / Viernes / Vendredi / Friday
19:00
Briefing
X
Dipòsit motxilles i bosses / Depósito motxilas y bolsas
17:00 - 21:00
X
Dépôt des sacs à dos et sac coureurs / Personal bagpacks and runners bags submission
8:00
Sortida / Salida / Départ / Start
X
Arribada 1r corredor / llegada 1er corredor
Dissabte / Sábado / Samedi / Saturday
~12:00
X
Arrivée 1er coureur / 1rst runner arrival
Arribada últim corredor / llegada último corredor
~21:30
X
Arrivée dernier coureur / Last runner arrival
Entrega de premis / entrega de premios
Diumenge / Domingo / Dimanche / Sunday
15:00
X
Remise des prix / Awards ceremony
r
Pl a
ça
Ma
jo
d'O
r
rtiu
o ss
aR
Cen
tre
Esp
o
Era
Au
dito
Cas
ri N
aci
on
ell
al
din
o
Marató dels cims
Programa 2016
Regal Finisher & premi categoria / Regalo Finisher & premio categoría
Cadeau Finisher & prix catégorie / Finisher gift & category price
Dissabte / Sábado / Samedi / Saturday
15:00 - 20:00
Diumenge / Domingo / Dimanche / Sunday
8:00 - 20:00
X
Àpats
Dissabte / Sábado / Samedi / Saturday
13:00
-
Diumenge / Domingo / Dimanche / Sunday
21:30
Dutxes / Duchas / Douches / Shower
Dissabte / Sábado / Samedi / Saturday
10:30
-
Diumenge / Domingo / Dimanche / Sunday
21:30
X
Recuperació motxilla / Recuperación mochila / Récupération sac à dos / Personal bag pack recovery
Dissabte / Sábado / Samedi / Saturday
10:30
-
Diumenge / Domingo / Dimanche / Sunday
21:30
X
Recuperació bossa / Recuperación bolsa / Récupération sac / Personal bag recovery Escaldes
Dissabte / Sábado / Samedi / Saturday
13:00
-
Diumenge / Domingo / Dimanche / Sunday
21:30
X
Dissabte / Sábado / Samedi / Saturday
12:00
-
Diumenge / Domingo / Dimanche / Sunday
21:30
X
17:00
-
Diumenge / Domingo / Dimanche / Sunday
21:30
X
"
"
"
"
Margineda Ronda dels cims
X
"
"
"
"
Margineda Mític
Dissabte / Sábado / Samedi / Saturday
"
"
"
"
Bordes Envalira
Diumenge / Domingo / Dimanche / Sunday
7:30
-
Diumenge / Domingo / Dimanche / Sunday
21:30
X
"
"
"
"
Pas de la Casa
Diumenge / Domingo / Dimanche / Sunday
10:30
-
Diumenge / Domingo / Dimanche / Sunday
21:30
X
una
la B
Sala
a
Car
p
C en
tre
Esp
o
rtiu
d
'Or
din
o
Arribada
Composició avituallaments 2016
Marató dels cims
C ol
l d'
Re
Arr
iba
da
Ord
ino
Are
nes
C ol
l d'
Refreshment points
fug
i
Ravitaillements
aO
Avituallamientos
C om
Avituallaments
Sor
t
bag
a
eny
a títol indicatiu
13
19
24
30
42,5
Fuet/formatge/pa
Fuet/queso/pan
Saucisson/fromage/pain
Saucisson (dry
sausage)/cheese/bread
x
x
x
x
Galetes salades
Galletas saladas
Biscuits apéritifs
Salted snacks, crackers
x
x
x
x
Músics (ametlles/panses...)/xocolata
Frutos secos
(almendras/pasas...)/chocolate
Fruits secs
(amandes/raisins...)/chocolat
Dried fruits
(almonds/raisins…)/chocolate
x
x
x
x
Galetes dolces/pasta de fruita/pa de mel
Galletas dulces/dulce de frutas/alajú
Gâteaux secs/pâtes de fruits/pain
d'épice
Biscuits/pâtes de fruits (fruit
jellies)/gingerbread
x
x
x
x
x
Fruita (taronges/platans/melons/síndries)
Fruta
(naranjas/platanos/melones/síndrias)
Fruits frais (oranges/bananes/
melons/pastèques)
Fresh fruits (oranges/bananas/
melon/watermelon)
x
x
x
x
x
Agua
Eau
Water
x
x
x
x
x
Aigua amb gas
Agua con gas
Eau gazeuse
Sparkling water
x
x
x
x
x
Coca cola/isostar o powerade
Coca cola/isostar o powerade
Coca cola/isostar ou powerade
Coca cola/isostar or powerade
x
x
x
x
x
Té/cafè/xocolata
Té/cafe/chocolate
Thé/café/chocolat
Tea/coffee/hot chocolate
x
x
Aigua
Per raons de sostenibilitat,
no hi ha cap got als avituallaments.
Por razones de sostenibilidad,
no hay ningún vaso en los
avituallamientos.
Pour des raisons de protection
de l’environnement, il n’y a pas de
gobelets aux ravitaillements.
x
For reasons of environmental protection,
there are no tumblers in the
refreshments points.
L'organització es reserva el dret d'efectuar algunes modificacions al contingut dels avituallaments.
Km
Marató 2016
0
Ordino
s. 8:00
5
s. 8:20
s. 8:45
El Serrat
15
s. 9:30
s. 11:10
Aparcament Puntal
17
s. 9:50
s. 11:50
19
s. 10:00
30
s. 11:40
38
s. 12:30
42,5
s. 12:40
+ 25’
Coll d’Ordino
Forat Fosc
+ 5’
Ordino
Real
Notes
Estimación
Estimation
Estimation
Real
Réel
Real
Notas
Notes
Notes
s. 8:00
Arans
Refugi Sorteny
Estimació
s. 13:30
s. 18:30
s. 20:10
s. 22:00
No pots córrer amb un participant, l’hauríem de desqualificar.
No puedes correr con un participante, le tendríamos que descalificar.
Tu ne peux pas courir avec un participant, nous devrions le disqualifier.
You cannot run with a competitor, we would be obliged to disqualify him.
Descargar